Rugăciune și misiune pentru Israel

Sâmbătă – rugăciune și misiune pentru Israel – Romani 11:25-36 În capitolele 9-11 din Epistola către Romani, apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu explică ce s-a întâmplat cu poporul ales al lui Dumnezeu și ce plan are Dumnezeu cu poporul Israel. Preocupat și pasionat pentru mântuirea poporului ales, care a căzut pentru o vreme în împietrire spirituală, apostolul Pavel scrie: Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost bogăție pentru lume, și paguba lor a fost o bogăție pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?” (Romani 11:11-12) 14 Apoi continuă: Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile din Iacov” (Romani 11:25-26). Ca unii dintre Neamurile care, în planul lui Dumnezeu cu Israel, am fost binecuvântați cu această mântuire, vrem să venim înaintea Tatălui ceresc pentru Israel cu rugăciuni de:

Mulțumiri: – Pentru toți copiii lui Israel care au crezut și ascultat de Domnul, și prin aceasta au devenit o binecuvântare pentru Neamuri; – Pentru Scripturile și legămintele care au fost date inițial poporului Israel; – Pentru toți evreii care în vremea aceasta L-au primit pe Isus Hristos ca Mesia.

Mijlociri: – Pentru toți cei care se roagă și doresc pacea Ierusalimului (Psalmul 122:6); – Pentru toți credincioșii evrei care se roagă pentru mântuirea poporului Israel; – Pentru toți misionarii care slujesc în Israel, inclusiv pentru credincioșii baptiști români care locuiesc sau lucrează în Israel.

Cereri: – Mântuirea poporului ales; – Pacea Ierusalimului; – Vremuri de trezire spirituală pentru poporul Israel; – Dumnezeu să ridice misionari special pregătiți de El pentru poporul Israel. 15

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns