Rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru toți misionarii

Duminică – rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru toți misionarii – Apocalipsa 7:9-17 Perspectiva cerului plin de o mulțime pe care nu putea s-o numere nimeni, oameni „din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă” ne descoperă că planul lui Dumnezeu de mântuire va ajunge la toate popoarele pământului. Conștienți că planul lui Dumnezeu nu poate fi oprit de nicio putere din univers, trebuie să ne întoarcem cu toată inima la porunca Domnului Isus după înviere: Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce vam poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului (Matei 28:18-20). Convinși de faptul că Domnul Isus a înviat, că are toată autoritatea asupra întregului univers, că este cu noi în fiecare zi, că nimeni nu poate opri planul lui de mântuire al oamenilor din toate popoarele lumii, credem că este vremea să ascultăm porunca Domnului, să ne implicăm în misiune și să ne rugăm:

Mulțumiri: – Pentru planul glorios al mântuirii prin credința în jertfa Domnului Isus; – Pentru puterea absolută a Domnului de a-și împlini planul; – Pentru toți cei care prin credință s-au implicat în acest plan misionar de-a lungul secolelor; – Pentru toți misionarii care sunt în vremea aceasta pe câmpul de misiune în familie, între rudenii, între vecini, în localități apropiate, în alte zone ale României, în Europa, în Israel, la toate popoarele lumii.

Mijlociri: – Pentru uși deschise, îndrăzneală și înțelepciune în slujire; – Pentru resurse și protecție în mijlocul ispitelor sau prigoanelor; 16 – Pentru putere de sus și încurajare în vremuri și împrejurări grele.

Cereri: – Duhul lui Dumnezeu să aducă vremuri de trezire spirituală; – Bisericile și misionarii să fie întăriți în rugăciune și credință; – Înțelepciune și creativitate în strategii și metode biblice de misiune; – Oamenii să-L cunoască și Să-L primească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor; – Satana să fie legat, puterile și planurile lui să fie nimicite; – Uși deschise pentru Evanghelie în zonele în care este împotrivire; – Un seceriș mare pentru slava Domnului!

Cu încredințarea că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere să deschidă cerul ca să vină ploaia mântuirii, după Cuvântul Domnului (Iacov 5:16-18), și că Domnul își va împlini promisiunea: „Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine” (Psamul 65:2) – iubiți frați și surori, vă chemăm la post, rugăciune și misiune. „Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin” (Romani 11:36).

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?