Rugăciune și misiune într-o localitate învecinată

Miercuri – rugăciune și misiune într-o localitate învecinată – Fapte 8:1-13.

Mandatul Domnului pentru ucenici a fost acesta: „Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Ierusalim și Iudea erau destinații mai ușoare pentru că acolo trăiau oameni din neamul lor – evrei. Samaria este o destinație misionară mai dificilă pentru că acolo sunt oameni diferiți – cu obiceiuri diferite și de altă religie. Evanghelistul Ioan menționează faptul acesta în 4:9: „Iudeii, în adevăr, nu au legături cu Samaritenii.” Indiferent de barierele pe care păcatul le-a ridicat între oameni și popoare, Dumnezeu este preocupat de mântuirea tuturor oamenilor. Mai mult, apostolul Pavel afirmă că în Hristos Domnul, Dumnezeu „a 10 surpat zidul de la mijloc care-i despărțea” pe evrei de celelalte popoare, și acum „și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2:14- 18). Astfel că în Fapte 8 îi găsim pe credincioșii din Ierusalim mergând cu Evanghelia în alte locuri. „Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul” (v. 4). Mai mult, Filip s-a dus cu Evanghelia în Samaria și acolo Dumnezeu a deschis inima samaritenilor pentru Evanghelie (Fapte 8:5-13). Exemplul din Samaria subliniază faptul că atunci când ucenicii au ascultat porunca Domnului au experimentat lucrarea harului lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Același principiu este valabil și astăzi. Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor din localitățile învecinate. De aceea este important să ne rugăm și să împlinim porunca Domnului cu privire la lucrarea misionară. Alegeți una sau mai multe localități învecinate pe care să le aducem în rugăciune de:             Mulțumiri: – Pentru planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor; – Pentru harul care ne-a fost dat să fim misionari; – Pentru oamenii din localitățile învecinate.

Mijlociri: – Pentru cei care au pe inimă lucrarea misionară din aceste localități; – Pentru uși deschise în vederea misiunii; – Pentru strategii misionare și relații evanghelistice cu oamenii din aceste localități.

Cereri: – Pentru cercetarea Duhului peste oamenii din aceste localități; – Pentru ocazii specifice de evanghelizare personală sau publică; – Pentru roada spirituală și înființarea unor biserici sănătoase în aceste localități.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?