Rugăciune și misiune în locuri mai secetoase din punct de vedere spiritual

Joi – rugăciune și misiune în locuri mai secetoase din punct de vedere spiritual – Fapte 13:1-12 Apostolul Pavel este cunoscut ca apostol al neamurilor. Încă din ziua întâlnirii lui cu Domnul Isus pe drumul Damascului, Domnul i-a descoperit prin Anania că a fost ales pentru lucrarea misionară. „Du-te, căci el este un vas pe care L-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15). Ascultând chemarea Domnului, îl găsim pe apostolul Pavel la începutul primei călătorii misionare împreună cu Barnaba în Cipru (Fapte 13:4). De ce tocmai Cipru? Răspunsul îl găsim în Fapte 4:36 – Barnaba este originar din Cipru. În vremea respectivă, Ciprul era o zonă mai secătuită din punct de vedere spiritual. Dar, în strategia lor misionară, Pavel și Barnaba, au ales ca punct de pornire acest loc pentru că aveau anumite relații de rudenie. Din punct de vedere misionar, aceste legături au reprezentat o ușă deschisă, o oportunitate. În vremea noastră considerăm că este la fel de important să inventariem relațiile pe care le avem noi, sau alți credincioși din bisericile noastre, și să le aducem în rugăciune înaintea Domnului ca pe niște uși deschise pentru misiune:

Mulțumiri: – Pentru legăturile de rudenie sau cunoștințe în zonele mai pustii din punct de vedere spiritual; – Pentru oportunitatea de a folosi aceste relații; – Pentru cei care sunt gata să-și deschidă casa pentru lucrarea misionară din aceste zone.

Mijlociri: – Pentru credincioșii care au astfel de relații; – Pentru păstrarea și apropierea acestor relații în vederea misiunii; – Pentru cei care sunt deschiși să transforme aceste relații în oportunități misionare.

Cereri: – Dumnezeu să trezească pasiunea pentru misiune în credincioșii care au relații cu oameni din zonele sărace din punct de vedere misionar; – Dumnezeu să deschidă uși pentru transformarea acestor legături în oportunități misionare; – Mântuirea oamenilor și înființarea unor biserici în aceste zone din țara noastră.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?