Meditatie pentru Advent (1) – J. C. Ryle

MATEI 1:1-17

Cu aceste versete începe Noul Testament. Să le citim întotdeauna cu simțăminte serioase și solemne. Cartea care ne stă înainte cuprinde „nu cuvintele oamenilor, ci ale lui Dumnezeu.” Fiecare din versetele ei a fost scris prin inspirația Duhului Sfânt (1 Tes. 2:13).

Să-i mulțumim zi de zi lui Dumnezeu pentru că ne-a dat Scripturile. Până și cel mai sărman om care înțelege Biblia cunoaște mai mult despre religie decât cei mai înțelepți filozofi ai Greciei și Romei.

Să nu uităm niciodată responsabilitatea profundă pe care ne-o impune faptul că avem Biblia. În Ziua de pe Urmă vom fi judecați după lumina primită. Celui ce i se dă mult i se va cere mult.

Să citim Biblia cu reverență și sârguință, cu o hotărâre sinceră de a crede și de a pune în aplicare tot ce găsim în ea. Nu este o chestiune lipsită de însemnătate cum folosim această carte. Mai presus de toate, să nu citim niciodată Biblia fără a ne ruga să primim învățătura Duhului Sfânt. Numai el poate aplica adevărul la inimile noastre și ne poate face să avem parte de beneficii în urma lecturii.

Noul Testament începe cu istoria vieții, morții și învierii Domnului nostru Isus Cristos. Nicio parte a Bibliei nu este atât de importantă precum aceasta și nicio parte nu este la fel de completă și deplină. Patru Evanghelii distincte ne spun ce a făcut și cum a murit Cristos. De patru ori citim relatarea prețioasă a cuvintelor și lucrării Sale. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru aceasta! A-L recunoaște pe Cristos înseamnă viață veșnică. A crede în Cristos înseamnă a avea pace cu Dumnezeu. A-L urma pe Cristos înseamnă a fi un creștin adevărat. A fi cu Cristos va însemna cerul însuși. Niciodată nu e prea mult se auzim despre Domnul Isus Cristos.

Evanghelia după Matei începe cu o listă lungă de nume. E nevoie de șaisprezece versete pentru a urmări genealogia de la Avraam la David și de la David la familia în care S-a născut Isus. Să nu creadă cineva că aceste versete sunt inutile. Nimic nu este inutil în creație. Chiar și cei mai mici mușchi de copaci, chiar și cele mai minuscule insecte servesc unui scop bun. Cel ce privește atent la aceste șaisprezece versete va reuși să vadă în ele lecții folositoare și pline de învățăminte.

Din această listă de nume aflăm, în primul rând, că Dumnezeu își respectă întotdeauna Cuvântul. El promisese că „în sămânța lui Avraam vor fi binecuvântate toate națiunile pământului.” El promisese să ridice un Mântuitor din familia lui David (Gen. 12:3; Is. 11:1). Aceste șaisprezece versete dovedesc că Isus a fost Fiul lui David și Fiul lui Avraam și că promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit. Oamenii nechibziuți și lipsiți de evlavie ar trebui să țină minte această lecție și să se teamă. Orice ar crede ei, Dumnezeu își va respecta cuvântul. Dacă nu se pocăiesc, cu siguranță vor pieri. Adevărații creștini ar trebui să țină minte această lecție și să găsească în ea consolare. Tatăl lor din ceruri va fi credincios tuturor angajamentelor pe care le-a făcut. El a spus că îi va mântui pe toți cei care cred în Cristos. Dacă El a spus așa ceva, în mod cert Își va ține cuvântul. „Dumnezeu nu este un om ca să mintă.” „El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur” (Num. 23:19; 2 Tim. 2:13).

În al doilea rând, din această listă de nume aflăm de firea păcătoasă și corupția naturii umane. Este instructiv să aflăm cât de mulți părinți evlavioși din această listă au avut fii răi și lipsiți de evlavie. Numele lui Roboam, Ioram, Amon și Iehonia ar trebui să ne învețe lecții care ne îndeamnă la smerenie. Cu toții au avut tați pioși. Dar ei au fost cu toții oameni răi. În familie, harul nu se transmite de la o generație la alta. Pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu nu sunt suficiente exemple bune: Oamenii născuți din nou nu sunt născuți din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu (Ioan 1:13).

Părinții ar trebui să se roage zi și noapte pentru copiii lor ca să se nască din Duhul.

În ultimul rând, aflăm din această listă de nume cât de mare este mila și îndurarea Domnului nostru Isus Cristos. Să ne gândim cât de murdară și necurată este natura umană și apoi să ne gândim cât de importantă a fost hotărârea Lui de a Se naște din femeie și să Se facă „asemenea oamenilor” (Filip. 2:7). Câteva dintre numele pe care le găsim în această listă ne aduc aminte de istorii rușinoase și triste. Există nume de persoane care nu mai sunt menționate nicăieri în altă parte din Biblie. Dar la sfârșit de tot apare numele Domnului Isus Cristos. Deși El este Dumnezeul cel veșnic, El S-a smerit ca să devină om, pentru a da păcătoșilor mântuire. „El măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi” (2 Cor. 8:9).

Ar trebui să citim întotdeana această listă cu sentimente pline de recunoștință. Vedem aici că niciun om nu se poate situa în afara sferei de întindere a înțelegerii și compasiunii lui Cristos. Păcatele noastre se poate să fi fost la fel de mari și întunecate precum cele ale vreunuia dintre cei numiți de Matei. Dar ele nu ne pot închide calea către cer dacă ne pocăim și credem Evanghelia. Dacă Domnul Isus nu s-a rușinat să se nască dintr-o femeie a cărei genealogie a conținut nume ca acelea pe care le-am citit azi, nu avem niciun motiv să credem că Lui Îi va fi rușine să ne numească frați și să ne dea viața veșnică.

Duminica seara, 25.11.2018

Duminica dimineata, 25.11.2018

Cercul pastoral BETANIA

Bisericile din Utvin și Parța

Cronologic, bisericile din Utvin și Parța sunt cele mai vechi biserici din cercul nostru pastoral. Biserica din Parța este chiar una dintre cele mai vechi din Banat. Aceasta a fost înființată de Atanasie Pascu, credincios care provine din Parța și care a jucat un rol important în mișcarea baptistă la nivel regional și național. Biserica din Utvin a luat ființă în anul 1938, fiind la rândul ei una dintre cele mai vechi biserici baptiste de limbă română din zona Timișoarei. Biserica din Utvin a fost și ea păstorită pentru o perioadă de timp de Atanasie Pascu. Biserica din Utvin este slujită în prezent de către fratele prezbiter Ionel Cojoacă, iar cea din Parța de către fratele prezbiter Iacob Murgu. Suntem în mod deosebit Domnului pentru familiile tinere care slujesc în aceste două biserici.


Bisericile din Seceani și Orțișoara

Lucrarea de misiune a început la Seceani încă din timpul perioadei comuniste, când biserica funcționa, neoficial, în casa lui Aurel Matei. În timp, biserica a fost preluată de Biserica „Betania” cu al cărei sprijin s-a construit o clădire în anul 1999. Biserica din Seceani numără astăzi nouă membri.

Un parcurs similar a avut și Biserica Baptistă din Orțișoara. „Betania” a demarat și acolo misiunea în mod informal, cu echipe de tineri care au vizitat localitatea. Primii credincioși au început să se adune în casa unei surori. În anul 2000, autoritățile au cedat Betaniei clădirea fostei mori din localitate, iar aceasta a fost transformată în biserică. Cu ajutorul Domnului, pe data de 18 noiembrie, va avea loc inaugurarea clădirii bisericii de acolo. Biserica Baptistă din Orțișoara numără astăzi cinci membri. Ambele biserici sunt filiale ale Betaniei, neavând personalitate juridică. Ele sunt slujite de către fratele Emil Gligor. De asemenea, suntem mulțumitori Domnului pentru implicarea fratelui Valerică Dumitrășcuță în aceste două biserici.


Bisericile din Lenauheim și Grabaț

Biserica din Lenauheim a început în casa unei credincioase, în anul 1996. Lucrarea a fost inițiată de Teofil Ciortuz, pastor al „Betaniei” în acea perioadă și a fost continuată de Nicolae Toader, prezbiter al Bisericii „Betania.” Biserica din Lenauheim numără astăzi nouăsprezece membri. În anul 2000, biserica de aici a plantat o biserică misiune în Grabăț, o localitate situată la 6 km de Lenauheim. Biserica din Grabăț nu mai numără astăzi decât trei membri care frecventează întâlnirile Bisericii din Lenauheim. Biserica din Lenauheim este, din punct de vedere legal, de sine stătătoare, având ca filială Biserica din Grabăț. Aceste două biserici sunt slujite de Gheorghe Vasile, prezbiter ordinat în cadrul Bisericii din Lenauheim și care locuiește în Lenauheim. În ultima perioadă, această biserică a cunoscut o revitalizare în ceea ce privește lucrarea muzicală și lucrarea cu tinerii. Ne rugăm Domnului pentru fratele Iosif Vrâncuța, profesor de muzică, ce coordonează aceste lucrări.


Bisericile din Racovița și Ficătari

Biserica din Racovița a început în anul 1947. Lucrarea de acolo a fost preluată de „Betania” în anii de după Revoluție. Astăzi, Biserica din Racovița numără trei membri. În anul 1998, „Betania” a plantat o biserică în localitatea Ficătari, situată la 5 km de Racovița. Prin eforturile unor membri ai „Betaniei,” s-a construit și aici o casă de rugăciune. Biserica din Ficătari numără cinci membri. Cele două biserici sunt slujite la ora actuală de către fratele păstor Nicolae Chindea, care slujește și biserica din Bacova. Mulțumim Domnului pentru implicarea jertfitoare a familiei Cotuna. În același timp apreciem slujirea pe care familia Armenișan o face la Ficătari. În urmă cu aproape un an, la Racovița, a fost ințiat un Club Awana pentru care continuăm să mijlocim în rugăciune. Le aducem înaintea Domnului în rugăciune pe femeile care participă la grupa de studiu inițiată de sora Ana Cotuna. Ne rugăm pentru mântuirea lor și a familiilor lor.


Vă îndemnăm să vă rugați și pentru frații din comitet care sprijinesc lucrarea din aceste biserici, implicându-se în lucrare și vizitându-le, și păstrează legătura dintre acestea și „Betania”: Dinu Cotuna-Racovița și Ficătari; Gabi Sadagurschi-Lenauheim și Grabaț; Tibi Ciortuz-Orțișoara și Seceani; Iacob Murgu-Parța; Vali Făt-Utvin.

Recomandare carte: CALEA FRÂNGERII, Ann Voskamp

Cartea Calea  Frângerii de Ann Voskamp a fost publicată la editura Kerigma și conține 245 de pagini. Pe parcursul acestor pagini, autoarea ne dezvăluie din experiența ei de viață, episoade în care a simțit ce înseamnă să te frângi, să te sacrifici pentru familia ta, pentru, frații și surorile de la biserică, pentru cei cu care iei contact.

„Cum să trăiești cu inima frântă? Știu doar atât-că numai rănile lui Dumnezeu pot să le vindece pe ale noastre.Acesta este adevărul și simt puterea Lui: suferința este vindecată prin suferință, rănile sunt vindecate prin răni. Asta mă cutremură, îmi risipește temerile în blândețea Lui: frângerea rea este vindecată prin frângerea lui bună. Frângerea rea este frântă de frângerea bună.” Prin acest citat, care este definitoriu pentru tema cărții, Ann Voskamp arată felul în care suferințele noastre, rănile noastre nevindecate (adică frângerile noastre de fiecare zi) pot dispărea atunci când îi încredințăm lui Dumnezeu durerea noastră. Doar rănile Lui pot să le vindece pe ale noastre pentru că El știe ce înseamnă să suferi și El cunoaște toate frângerile noastre. Frângerile noastre rele pot fi frânte de frângerea Lui bună.

Prin frângere se ajunge la o comuniune cu persoana pentru care te frângi, numită de autoare koinonia, care este miracolul unirii intime-prin locurile frânte, prin oamenii frânți și prin frângerea lui Cristos și prin a fi frânt și dăruit. Cuvintele lui Isus sunt pline de această semnificație: „Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.”

Nu știm de ce îngăduie Dumnezeu frângerea inimii, dar răspunsul trebuie să fie destul de important, fiindcă El îngăduie ca și inima Lui să se frângă. Dumnezeu ne cere în fiecare zi să ne frângem: „Trupul tău respiră pentru tine oricum. Iar tu ești întotdeauna parte a unui trup. O cruce este coloana ta vertebrală și tot ce trebuie să faci este să întinzi brațele.” Autoarea ne îndeamnă să ne frângem, așa cum a fost frânt Cristos și prin cruce să fim transformați.

Scopul nostru cel mai important poate fi găsit tocmai în frângerea noastră cea mai dureroasă. Singurul mod de a-l iubi pe Dumnezeu…este să dăruiești poporului Său. Dragostea pentru El trebuie să se transforme în dăruire, căci dacă nu faci acest lucru înseamnă că nu a fost niciodată dragoste. „Singurul mod de a-l iubi pe Dumnezeu…este să dăruiești oamenilor. Singurul mod de a-l sluji pe Dumnezeu…este să slujești oamenilor. Singurul mod de a-l peți pe Dumnezeu…este să oblojești rănile oamenilor și să-I predai nevoia ta care-ți cauzează durere.”

Vă invit să citiți această carte în care veți afla despre ce înseamnă să te frângi ca să răsară dragoste și fapte bune, prin cruce ne sacrificăm și noi așa cum s-a sacrificaat Dumnezeu și devenim brațele Sale întinse pentru o omenire care tânjește după dăruire, după o viață în umbra crucii.