Rugăciune și misiune între rudenii

Luni – rugăciune și misiune între rudenii – Fapte 10:1-8, 23-24, 33. Relațiile de familie se extind dincolo de familia de nucleu (părinți și copii) înspre familia extinsă – rudenii de sânge sau prin alianță. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne vorbește atât despre rolul familiei extinse cât și despre responsabilitatea față de rudenii. Printre exemplele cunoscute putem menționa relațiile dintre Avram și Lot (Geneza 11:31), Naomi și Boaz (Rut 2:20), Mardoheu și Estera (Estera 2:5-7). De asemenea, în Romani 16, apostolul Pavel îi menționează pe „Andronic 6 și Iunia, rudele mele… Ierodion, ruda mea” (v. 7, 11), iar în Romani 9 afirmă: „simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci sunt aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești” (v.2-3). Exemplul sutașului Corneliu demonstrează cu foarte multă claritate dorința acestui ofițer din armata Imperiului Roman în legătură cu mântuirea rudelor sale. Astfel, atunci când a fost călăuzit de Dumnezeu să-l cheme pe apostolul Petru, Corneliu nu s-a mulțumit să audă doar el mesajul Evangheliei, ci și-a chemat „rudele și prietenii de aproape” (Fapte 10:24). Iar în clipa în care Petru a intrat în casa lui Corneliu, acesta i-a spus: „toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui” (10:33). Rezultatul preocupării lui Corneliu pentru veșnicia rudeniilor și prietenilor săi a fost lucrarea suverană a Duhului Sfânt în baza Evangheliei predicată de apostolul Petru spre mântuirea tuturor celor prezenți (Fapte 10:34-48). Inspirați de exemplul lui Corneliu, să venim și noi înaintea Domnului cu:

Mulțumiri: – Pentru cei care s-au întors primii la Dumnezeu dintre rudeniile noastre; – Pentru rudeniile care au fost preocupate pentru mântuirea întregii familii; – Pentru rudeniile care au o mărturie frumoasă în mijlocul familiei.

Mijlociri: – Pentru perseverență în credință a rudeniilor credincioase; – Pentru întărirea credinței rudeniilor care trec prin încercări; – Pentru întoarcerea la dragostea dintâi a rudeniilor care au obosit pe cale.

Cereri: – Pentru mântuirea rudeniilor care sunt pe calea pierzării; 7 – Pentru înțelepciune în modul de a-i atrage la ascultarea Evangheliei; – Pentru ocazii speciale în care să audă Evanghelia și să se întoarcă la Domnul.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns