696 – 14.06.2020

Studiu biblic – Psalmul 31:1-24

 

Ideea centrală: Domnul este Singurul care nu va trăda încredea noastră, iar viața noastră este în siguranță doar atunci când o punem în mâna Lui.

Structura textului: Psalmul este format din două secțiuni. Prima secțiune: v. 1-8, iar cea de-a doua v. 9-22. Cea de-a doua secțiune repetă și detaliază ceea ce prezintă prima secțiune. Fiecare secțiune începe cu o rugăciune care imploră intervenția lui Dumnezeu, dar se încheie cu convingerea fermă că Dumnezeu va interveni și va lucra, după cum se poate vedea în versetele citate mai jos:

„Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta! Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește-te de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să îmi găsesc scăparea.” (v. 1 și 2)/ „Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare.” (v. 9)

„Nu mă vei da în mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.” (v. 8)/ „Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Căci Domnul păzește pe cei credincioși. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul.” (v. 23-24).

Cuvinte cheie:

Psalmul conține mai multe metafore care au menirea de a sugera protecția puternică pe care o oferă Dumnezeu. Dumnezeu este numit în mod direct „Ocrotitor” (v. 4), dar ocrotirea pe care o oferă este sugerată și prin mai multe imagini concrete: „stânca” (v. 2 și v. 3); „cetățuie” (v. 2, v. 3), „îi ascunzi la adăpostul Feței Tale” (v. 20),  „îi ocrotești în cortul Tău” (v. 20), „cetate întărită” (v. 21). Cei care se încred în Dumnezeu „nu vor fi dați de rușine” (v. 1), „nu vor rămâne de rușine” (v. 17).

Observații asupra textului:

În esență, psalmul prezintă câteva realități din viața psalmistului. Acesta se află într-o stare deznădăjduită. Aceasta esta cauzată de vrăjmașii săi. Chiar dacă nu se oferă detalii concrete, conflictul este unul cât se poate de intens, iar ura vrăjmașilor este atât de mare încât aceștia „uneltesc să ia viața” psalmistului. (v. 13). La fel ca în alți psalmi, vrăjmașii luptă nu doar prin violența fizică, dar mai ales prin violență verbală: „Să amuțească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit.” (v. 18) Din pricina acestor vorbe, el ajunge „de ocară, de mare ocară (…)” (v. 11). În timp ce vrăjmașii îl încolțesc, prietenii îl părăsesc și îl uită: „cei ce mă văd pe uliță fug de mine.” Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.” (v. 11-12). Nu doar sufletul îi este afectat de această situație, dar și limitele trupului sunt întinse la maximum: „Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare.” (v. 9). În această conjunctură dramatică, psalmistul alege să se încreadă în Domnul, deși cei din jurul său aleargă la idoli. V. 6 este unul cheie și ne arată hotărârea cea mai importantă în fața căreia a fost pus psalmistul și în fața căreia suntem puși și noi. Vom alege să ne încredem, la fel ca cei mai mulți, în idoli, în lucruri din lumea creată sau în Cel care este Dumnezeu și Creator: „Eu urăsc pe cei ce se lipes de idoli deșerți și mă încred în Domnul.” Chiar dacă ajutorul lui Dumnezeu pare să întârzie, „bunătatea pe care o păstrează El pentru cei ce se tem de El este mare.” (v. 19).

Aplicații:

  1. În timp ce oamenii cred că protecția poate fi găsită în bani, sisteme de sănătate sau de apărare, Dumnezeu este Singurul care poate să ne păstreze și care nu ne va lăsa să rămânem de rușine. Deși psalmistul încă nu a experimentat izbăvirea de sus, el vorbește despre ea ca și cum ar fi un fapt consumat, la fel cum o face și apostolul Pavel, în Romani 8.
  2. Și acest Psalm, la fel ca toți ceilați, Îl are în centru pe Hristos. El este a lui David, apoi în mod suprem al lui Hristos și al nostru prin El. Acest psalm, la fel ca psalmul 22, ne descrie agonia prin trece Hristos în timpul patimilor Sale pământești, dar și biruința Sa, primită prin puterea lui Dumnezeu. Această biruință este și a noastră prin El. Este ca un fapt consumat, după cum ne arată psalmistul aici, dar și apostolul Pavel în Romani 8 și în alte epistole.

Această săptămână în istoria bisericii și a lumii…

14 iunie 1936: moare scriitorul G. K. Chesterton. Moartea sa a fost regretată de scriitori celebri cum ar fi T. S. Elliot care i-a scris și necrologul, dar și de H. G. Wells care i-a fost prieten și partener de dezbateri. A fost declarat de Papa Pius al XI-lea „Apărător al credinței.”

15 iunie 1520: Papa Leon al X-le îl condamnă pe Luther prin bula papală „Exurge Domine,” acuzându-l, în 41 de puncte, de erezie. Luther este catalogat ca dușman al Bisericii Catolice, iar cărțile lui sunt arse la Roma.

16 iunie, 1855: se căsătoresc William și Catherine Booth, întemeietorii „Armatei Salvării.”

17 iunie, 1703: se naște John Wesley, întemeietorul metodismului, la Epworth, Anglia, fiul lui Samuel și al Susanei Wesley.

17 iunie, 1963: Curtea Supremă a Statelor Unite hotărăște că autoritățile statale nu au dreptul să ceară recitarea rugăciunii „Tatăl nostru” sau a versetelor biblice în școlile publice.

18 iunie, 1546: este condamnată Anne Askew în Anglia, pentru că a negat doctrina trans-substanțierii (credința ca pâinea și vinul pot fi transformate cu adevărat în trupul și sângele Domnului). Întrebată de acuzatorii ei: „Spui tu că preoții nu pot să facă din pâine trupul Domnului?” aceasta a răspuns: „Am citit că Dumnezeu l-a făcut pe om, dar că omul L-ar putea face pe El, niciunde.”

18 iunie 1956: moare fondatorul organizației „Navigatorii,” Dawson Trotman, în timp ce salva o persoană de la înec, la o conferință a navigatorilor. (Notă: Organizația „Navigatorilor” se ocupă cu studiul biblic. Inclusiv gihdul de studiu biblic folosit de grupele mici de la Betania provine de la această organizație.)

19 iunie 325: se anunță formularea Crezului de la Niceea, care afirma despre Domnul nostru că este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut.”

19 iunie, 1623: se naște Blaise Pascal, matematician și apologet al credinței creștine.

19 iunie, 1834: se naște Charles Haddon Spurgeon.

(Informațiile de mai sus sunt preluate de pe christianitytoday.com Traducerea: Valentin Făt)


Citirea Bibliei:

14 iunie Deuteronom 19 Psalmul 106 Isaia 46 Apocalipsa 16
15 iunie Deuteronom 20 Psalmul 107 Isaia 47 Apocalipsa 17
16 iunie Deuteronom 21 Psalmul 108, 109 Isaia 48 Apocalipsa 18
17 iunie Deuteronom 22 Psalmul 110, 111 Isaia 49 Apocalipsa 19
18 iunie Deuteronom 23 Psalmul 112, 113 Isaia 50 Apocalipsa 20
19 iunie Deuteronom 24 Psalmul 114, 115 Isaia 51 Apocalipsa 21
20 iunie Deuteronom 25 Psalmul 116 Isaia 52 Apocalipsa 22

Sarbatoriti:

Dănuţ Emanuel
Martinescu Sorina
Almăjanu Ileana
Balcu Marinela

Anunturi:

Continuăm să ne rugăm pentru adolescenții și tinerii care au examene în această perioadă.

În același timp, nu îi uităm nici pe cei care se luptă cu boala și suferința: Maria Gruescu, Aneta Ciortuz, Ștefan Bumb, Nicolae Blidar, Maria Potlog, Stela Ispas, Ecaterina Florea, Didina Mateiaș, Ica Țurcanu, Costică și Lucreția Murariu.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns