Uniți în rugăciune (V) – pentru Biserică -în fiecare marți, între orele 17:00-18:00-

Să citim Efeseni 1:1-23 (priviți cu atenție la Efesenni 1:10). Opțional, puteți citi și Ioan 17, o rugăciune pe care Domnul a rostit-o tocmai în Săptămâna Mare.

Notă: Devoționalul de astăzi este ceva mai lung și a devenit un cuvânt de învățătură despre baza unității bisericii. Credem că citirea lui este benefică, dar, dacă se dorește, se poate trece peste el, direct la motivele de rugăciune.
Va rămâne biserica unită chiar și în aceste vremuri în care nu mai putem veni împreună la închinare?
Răspunsul este un „da” apăsat. Biserica va rămâne unită, pentru că unitatea ei nu se bazează pe oameni, ci pe Dumnezeul Binecuvântat, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt.

Tema unității apare în Biblie încă din primele capitole, dar nu întotdeauna într-o lumină pozitivă. Avem, de pildă, Genesa cap. 11, unde ni se vorbește despre unitatea locuitorilor pământului. Aceștia erau uniți de o singură limbă și de un scop comun. Dumnezeu este însă Cel care strică această unitate, încurcând limbile oamenilor? De ce o face? O face pentru că unitatea oamenilor nu era centrată în El, ci împotriva Lui. Unitatea oamenilor nu avea ca scop glorificarea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, era o uneltire împotriva Lui. Nu era unitatea oamenilor dependenți de Dumnezeu, care acționează în puterea Lui, ci unitatea oamenilor care doresc să arate că „se descurcă” fără Dumnezeu. Învățăm de aici că, la fel ca orice realitate din creație, și unitatea poate fi și este pervertită.

Care sunt însă semnele și condițiile adevăratei unități?

În primul rând, adevărata unitate are ca obiect glorificarea lui Dumnezeu, manifestată prin împlinirea voii Lui. La un moment dat, familia pământească a Domnului Isus Îl caută. Răspunsul pe care El îl oferă a surpins și surprinde, pentru că el afirmă că familia lui este formată din cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Putem afirma că există unitate plăcută lui Dumnezeu, acolo unde oamenii nu sunt preocupați să se afirme, ci sunt pasionați să proclame slava lui Dumnezeu. Nu doresc să își impună propria agendă, ci sunte preocupați de planurile lui Dumnezeu și extinderea Împărăției Lui.
În al doilea rând, adevărata unitate este întotdeauna centrată în Hristos sau, așa cum mai spunem, este cristocentrică. „În Hristos” este una dintre expresiile cel mai des folosite în Noul Testament și, în mod deosebit, în scrierile apostolului Pavel. În Efeseni 1:10, apostolul Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu care este acela de „a-Și uni iarăși într-Unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.” La primul punct, spuneam că unitatea plăcută lui Dumnezeu este aceea unde oamenii sunt pasionați de gloria lui și de împlinirea voii Sale. Hristos a venit tocmai ca să împlinească planurile Tatălui și a fost expresia perfectă a voii Sale. Orice unitate autentică Îl are în centru pe Domnul Isus Hristos și este posibilă doar prin lucrarea Lui perfectă! Restul este vorbărie religioasă, fără substanță. Oamenii vor fi mereu dispuși să se angajeze în demersuri religioase, în discursuri religioase vagi și generale, dar dacă Isus Hristos, Fiul Întrupat al lui Dumnezeu nu este temelia, nu putem vorbi despre o unitate spirituală autentică.

În al treilea rând, adevărata unitate este înfăptuită întotdeauna de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă la Babel, limbile sunt împărțite, atunci când Duhul coboară în ziua Cinzecimii, bariera lingvistică este depășită, prin lucrarea Sa supranaturală. Vestea bună a Evangheliei transcende barierele lingvistice și îi unește pe toți cei prezenți. Mai mult, noi știm că unitatea este subminată de egoism, dorința de afirmare de sine, răutate și, uneori, chiar ură. Oamenii firești ajung inevitabil la dezbinare, pentru că lucrurile enumerate mai devreme se constituie ca motivația lor de bază, după cum arată apostolul Pavel în Galateni 5. Duhul Sfânt însă locuiește în credincios și produce acolo roada Sa: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare…Cu alte cuvinte, produce în noi caracterul și chipul lui Hristos, astfel încât, la fel ca Domnul nostru, să dorim și noi să trăim doar pentru Gloria Tatălui și împlinind voia Lui.

Va rămâne biserica unită în aceste vremuri? Categoric, DA! Pentru că unitatea ei nu este dependentă de programe, proiecte; unitatea ei nu este dependentă de oameni, ci de Dumnezeul Triunic, de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Dacă fiecare dintre noi caută să se apropie în aceste vremuri tot mai mult de acest Dumnezeu minunat, vom rămâne aproape și unii de alții!

Astăzi ne vom ruga:
1. Ca în Săptămâna Mare, mulți frați și surori să găsească timpul și liniștea necesară pentru a sta în post și rugăciune.
2. Ne rugăm ca în aceste clipe, Dumnezeu (1) Să ni se descopere și să ne ajute să vedem Slava Lui. (2) Să ne ajute să înțelegem mai bine lucrarea Lui Salvatoare pentru noi și să ne ajute să ne odihnim și să ne găsim pacea în ceea ce El a făcut. (3) Să ne dea o dorință de pocăință. Să nu ascundem păcatele, să nu ne menajăm firea păcătoasă, ci să aducem totul la Lumină și să cerem curățirea Sângelui Sfânt al lui Hristos pentru orice păcat. (1 Ioan 1:9) (4) Să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt care să înnoiască viața noastră.
Toate aceste lucruri le cerem, convinși că vor conduce la întărirea părtășiei și a unității bisericii. O facem întemeiați pe Cuvântul lui Dumnezeu care zice: „Dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții.” (1 Ioan 1:7a)
3. Ne rugăm (1) pentru cei care sunt singuri la sărbătoare. (2) Pentru cei care se luptă cu depresia și cu descurajarea, care îi împiedcă să se bucure de sărbătoare. (3) Pentru cei care chiar în clipele acestea sunt încercați de boală și suferință: Moise, Cerasela și Otniel Vrăjitor-depistați pozitiv cu COVID-19; pentru sora Aneta Ciortuz-a suferit un atac cerebral, iar aceste zile zile sunt critice pentru recuperarea dumneaei. Pentru fratele Iacob Gheorghe care a căzut de pe un scaun și s-a accidentat.
4. Ca în aceste vremuri Dumnezeu să nimicească toate planurile celui rău, care, prin minciună, seamănă ură și dezbinare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea discernământ pentru a ști să deosebim adevărul de minciună și să nu ne lăsăm copleșiți de minciună și să rămânem ferm înrădăcinați în adevărul lui Dumnezeu!
5. Pentru lucrările de restaurare care se fac în această perioadă la clădirea bisericii. Ne rugăm pentru protecția celor care lucrează, pentru înțelepciune și putere de muncă. Ne rugăm în mod deosebit pentru frații Cristi Jurescu și Cornel Maftei, dar și pentru cei din echipă care nu Îl cunosc pe Domnul.
6. Ne rugăm ca fiecare familie să devină la sărbătoare o biserică, inundată de lumina și viața nouă pe care le aduce Învierea Domnului Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci!

Valentin Făt.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns