693 – 24.05.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

Studiu biblic:  Psalmul 20

Mai întâi, să analizăm acest psalm:

 1. Analiza textului

                Contextul

Primul lucru pe care îl observăm este că acest psalm este o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru o persoană  care se află într-un context dificil, „o zi a necazului.” (v. 1). Următoarele versete din psalm dezvăluie faptul că rugăciunea este înălțată pentru împăratul lui Israel, pentru regele David: „Domnul va scăpa pe unsul Său” (v. 6) și „Scapă Doamne pe Împăratul.” (v. 9) Privind cu atenție în text, înțelegem că împăratul se afla în contextul unei bătălii, iar rugăciunea menționată aici este înălțată înainte ca el să pornească la război. Acest context este sugerat de „fluturarea steagului,” (v. 5), dar și de pomenirea carelor și a cailor (v. 7) care erau întotdeauna emblema unei armate puternice. Psalmul acesta este strâns legat de psalmul 21 care îi urmează. Dacă în psalmul 20 asistăm la rugăciunea care precedă bătălia, psalmul 21 este mulțumirea înălțată Domnului pentru biruința pe care a dăruit-o. Nu putem să nu observăm paralelismul atât de frumos care există între cei doi psalmi:

Ps. 20:1b: „Să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov.”/ Ps. 21:1a: „Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu!”

Ps. 20:4a: „Să-ți dea ce-ți dorește inima.”/ Ps. 21:2a: „I-ai dat ce-i cerea inima.”

Observăm deosebirea dintre acest psalm al lui David și cei studiați până acum. Astfel psalmul 20 nu este o rugăciune care izvorăște din adâncul inimii lui David, dezvăluind temerile și frământările sale, ci este mai degrabă o rugăciune a poporului pentru David. Astfel, poporul se identifică cu regele său sau cu Unsul, așa cum mai este numit, și își exprimă dorința ca acesta să fie ajutat de Dumnezeu. Poporul înțelege că fericirea și bunăstarea lui depind de victoria împăratului lui. Poporul care se roagă pentru împărat este convins că împăratul luptă pentru binele lor și dorește bunăstarea lor, astfel că se roagă ca „Domnul să îi dea (împăratului) tot ce îi dorește inima și să îi împlinească toate planurile.” (v. 4). Biruința împăratului va fi biruința și bucuria poporului pe care îl reprezintă, după cum ne arată versetul 5: „Atunci noi ne vom bucura de biruința ta.”

Structură și analiză:

Psalmul se împarte în două segmente de text pe care le vom analiza în continuare:
1. Rugăciunea / urarea poporului pentru împărat (v. 1-5). Această secțiune ar putea fi sintetizată în următoarea afirmație: Domnul să te asculte!

Împăratul se află într-o zi a necazului, iar poporul Îi cere Domnului să îl asculte în acest context (v. 1a). Cuvintele primului verset rezonează puternic cu un alt pasaj din Scripturi, Genesa 35:3: „(…) ca să ne sculăm și să mergem la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu.” Sunt cuvintele lui Iacov și, cel mai probabil, acesta este și motivul pentru care, în a doua parte a versetului, poporul cere ca regele „să fie ocrotit de Numele Dumnezeului lui Iacov.” (v. 1b)  Următoarele două versete aduc în discuție Locașul Sfânt al lui Dumnezeu și jertfele. (v. 2 și 3) Într-adevăr, dacă ne întoarcem în cărțile istorice (2 Samuel, 1 Cronici) vom observa pasiunea constantă a împăratului David pentru Templul Domnului. Menționarea locașului sfânt al lui Dumnezeu, dar și a jertfelor nu este o modalitate de a-L manipula pe Dumnezeu, așa cum celelalte neamuri își mituiau zeii cu jertfe costisitoare, pentru ca mai apoi să poată obține avantaje. În același timp însă există un sens în care David își legase viața de Dumnezeul lui. Acum, în „ziua necazului” putea să invoce cu deplină libertate Numele și ajutorul Domnului față de care își manifestase loialitatea. Atitudinea împăratului David intră în contrast puternic cu cea a fiilor lui Eli care duc chivotul Domnului în mijlocul luptei, deși disprețuiseră în mod constant jertfele Domnului și slujba de la Cort, după cum ne arată primele capitole din 1 Samuel. V. 4 este o dovadă a încrederii pe care poporul o manifestă în împărat. S-a explicat deja mai sus că rugăciunea versetului 4 arată convingerea poporului că împăratul le dorește binele. Din nou, acest lucru este întărit de cărțile istorice. În 1 Samuel 8, profetul Samuel îl prezintă pe Saul, primul rege al lui Israel, ca cel care „ia”: „va lua pe fiii voștri” (v. 11). „va lua pe fetele voastre” (v. 13), „va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre” (v. 14), iar lista cu lucurile pe care le va lua împăratul continuă în v. 15, v. 16 și v. 17. Spre deosebire de el, împăratul David este cel care „trimite” daruri poporului, după cum ne arată 1 Samuel 30:26-31.

 1. 5 exprimă convingerea că Domnul va lua aminte la aceste cereri și îi va da împăratului o victorie de care se va bucura întregul popor. Siguranța care stă la baza acestei convingeri este explicată în următoarea secțiune a psalmului.
 2. Această secțiune arată încrederea împăratului că Dumnezeu va lucra. Această secțiune poate fi sintetizată în afirmația: Dumnezeu va asculta!

Care este sursa acestei convingeri atât de puternice că Dumnezeu va lucra?

În primul rând cel pe care Dumnezeu îl va salva și îl va binecuvânta este „Unsul Său.” (v. 6) Cu alte cuvinte, este Mesia, este regele pe care Dumnezeu l-a ales pentru slujbă și l-a uns prin profetul Său pentru a face lucrarea Sa.

În al doilea rând, garanția biruinței stă în faptul că Dumnezeul chemat să ajute este atotputernic (v. 6c).  Dumnezeu nu se străduiește să ajute, pentru ca mai apoi să își dea seama ca s-a angajat la o sarcină care îi depășește puterile. Atunci când El răspunde din ceruri, o face „prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.” (v. 6c) Acest adevăr face ca toate celelate detalii ale ecuației să devină nesemnificative. Apostolul Pavel exprima același adevăr în Romani 8:31b: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” În al treilea rând, biruința este sigură pentru că împăratul și poporul se încred în Numele Domnului, spre deosebire de vrăjmașii lor care apelează la tehnica lor militară superioară, întruchipată în acea vreme de „caii și carele lor.” (v.7)

 1. Aplicațiile

În urma analizei acestui psalm, putem desprinde următoarele învățături:

 1. Să învățăm să ne legăm în mod constant viața de Numele Dumnezeului lui Iacov, pentru ca „în ziua necazului” (v. 20:1a) să avem libertatea deplină pentru a apela la ajutorul Lui. Dacă învățăm să ne trăim viața lângă altar, acesta se va dovedi un punct fix, pentru orice circumstanțe din viața noastră. Trebuie să cunoaștem „Numele Dumnezeului nostru” (vezi v. 1, 5 și 7), adică lucrările și caracterul Lui, pentru a avea pe cine să ne bizuim în ziua necazului.
 2. Trebuie nu doar să căutăm să Îl cunoaștem, dar să ne și acordăm dorințele inimii și planurile cu dorințele și planurile Lui. Adică, să ne asigurăm nu doar de faptul că El este cu noi în orice situație, ci, mai degrabă, că noi suntem cu El, de partea lui. Atunci când avem certitudinea că suntem de partea Domnului, putem avea pace și siguranța biruinței.
 3. Chiar dacă trăim în vremuri în care tehnologia și prosperitatea ne determină să ne credem atotputernici, trebuie să învățăm să ne încredem în Singura Persoană din Univers care are Atotputernicia: Dumnezeul viu și adevărat. Caii și carele pot să însemne banii, sănătatea, educația, tehnologia și altele.
 4. Poate că cel mai important lucru este că trebuie să interpretăm și acest psalm printr-o lentilă cristocentrică. David nu a fost decât o anticipare a Unsului lui Dumnezeu, a lui Mesia. Cele mai grave lupte pe care le-a pierdut David au fost nu cele cu vrăjmașii exteriori, vizibili, ci cele interioare, cu propriile pofte și păcate. Spre deosebire de el însă, Isus, Hristosul lui Dumnezeu, s-a supus întotdeauna voii Tatălui și „a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.” (vezi Filipeni 2) Tocmai prin această ascultare și frângere deplină a câștigat, la Cruce, biruința supremă. Cei care Îl priveau chinuit erau convinși că nu a venit de la Dumnezeu pentru că, iată, Dumnezeu nu Îl ascultă în ziua necazului, deși S-a încrezut în El: „S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu.” (Matei 27:43) Dumnezeu L-a ascultat însă, dovedind prin Înviere că Isus este Hristosul lui Dumnezeu, după cum arată apostolul Petru în ziua Cinzecimii. Biruința Unsului lui Dumnezeu este și biruința noastră, a tuturor celor care nu ne încredem în neprihănirea noastră, ci ne punem credința în El și lucrarea Lui. El este Împăratul care Și-a iubit în mod suprem poporul, mergând la moarte pentru el, înviind și mai apoi fiind înălțat în Slavă pentru a pleda cauza lui în fața tronului sfânt.

Citirea Bibliei:

24 mai Numeri 33 Psalmul 78:1-37 Isaia 25 1 Ioan 3
25 mai Numeri 34 Psalmul 78:38-72 Isaia 26 1 Ioan 4
26 mai Numeri 35 Psalmul 79 Isaia 27 1 Ioan 5
27 mai Numeri 36 Psalmul 80 Isaia 28 2 Ioan 1
28 mai Deuteronom 1 Psalmul 81, 82 Isaia 29 3 Ioan 1
29 mai Deuteronom 2 Psalmul 83, 84 Isaia 30 Iuda 1
30 mai Deuteronom 3 Psalmul 85 Isaia 31 Apocalipsa 1

Sarbatoriti:

Gligor Viorica
Hanc Maria
Centea Timeea
Candreanu Nuţi
Cotuna Ioan
Şipoş Suzana
Creţa Silvia-Maria


Anunturi:

 1. Marți, în intervalul 17:00-18:00, căutăm să punem timp deoparte pentru a ne uni în rugăciune.
 2. Studiul biblic de joi se desfășoară în continuare online, între orele 18:00-19:00.
 3. Întâlnirea tinerilor se desfășoară tot online, în fiecare vineri, de la orele 19:00.
 4. Cu voia Domnului, vom avea din nou o întâlnire în curtea bisericii, duminica viitoare, începând cu orele 10:00. Orice modificări vor fi anunțate pe site-ul și pe pagina de Facebook a bisericii.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Anunt intalnire duminica, 24 mai 2020, DIMINEATA

Dragi prieteni și membri ai Betaniei,
din cauza condițiilor meteo nefavorabile, suntem nevoiți să ANULĂM întâlnirea programată pentru mâine dimineață, în aer liber. Deși toată partea logistică ce ține de întâlnire a fost pregătită cu mare grijă, ploaia, temperaturile scăzute și vântul ne pun în imposibilitatea de a ne întâlni în curtea bisericii. Întâlnirea de mâine dimineață se va organiza online, începând cu orele 10:00, la fel ca în duminicile precedente. În cadrul întâlnirii de mâine dimineață vom anunța modalitatea organizării serviciului de seara.
Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru ploaia pe care nădăjuim că o va da peste pământ, dar și pentru binecuvântările spirituale pe care suntem convinși că le are pregătite pentru biserica Sa! În orice fel de vreme, ne încredem în Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci!

Comunicat referitor la intalnirea de duminica 24.05.2020

Dragi membri și prieteni ai Bisericii Creștine Baptiste „Betania,” din Timișoara,

 

Prin voia lui Dumnezeu, duminică 24.05.2020, vom organiza un timp de închinare, în curtea bisericii. Acesta va începe la orele 10:00 și preconizăm că va dura o oră. La finalul acestui serviciu, cei prezenți vor avea posibilitatea de a se împărtăși la Masa Domnului. Ne bucurăm de această oportunitate de a ne reîntâlni, dar suntem conștienți că primejdia încă nu a trecut în totalitate. Astfel, există câteva precizări pe care le vom face mai jos și de care vă rugăm să țineți cont:

 1. Purtarea măștii este obligatorie pe durata întâlnirii. Nu vor fi admise la întâlnire persoanele care nu poartă masca de protecție! Recomandăm ca fiecare persoană să își aducă masca de protecție. În cazul în care nu puteți să o procurați, voluntarii bisericii noastre vă vor oferi o mască de protecție la intrare.
 2. La intrarea în curtea bisericii, fiecare persoană se va dezinfecta pe mâini cu soluția pusă la dispoziție de voluntarii bisericii noastre. Dezinfectarea mâinilor, la intrare, este obligatorie!
 3. Scaunele se vor ocupa, începând cu rândurile din față, și se vor elibera începând cu rândurile din spate.
 4. Recomandăm persoanelor care tușesc, au temperatură sau alte simptome care indică răceală sau prezența unei boli să nu participe la întâlnire.
 5. Păstrarea distanței între persoanele prezente este de asemenea obligatorie pe parcursul întregii întâlniri. Trebuie evitată orice formă de salut care presupune contactul fizic. (Evident, normele de distanțare socială nu sunt obligatorii pentru familiile restrânse, în general părinți-copii, care locuiesc în același spațiu și au venit împreună la închinare.)
 6. Părinții se vor asigura că normele de igienă menționate mai sus sunt respectate și de copii.
 7. Întrucât întâlnirea este una scurtă, vă rugăm să să asigurați că veți ajunge din timp la închinare.
 8. În cazul unor condiții meteo cu totul nefavorabile, întâlnirea noastră se va organiza doar online. Vă rugăm să aduceți cu dvs. o umbrelă, în eventualitatea faptului că va ploua.

Vă chemăm să pomeniți această întâlnire în rugăciunile dvs. înaintea Domnului. Ne dorim ca aceasta să însemne o revitalizare a părtășiei bisericii, dar și o bună mărturie pentru cei care ne vor privi și ne vor auzi. Nădejdea noastră rămâne și în această duminică, la fel ca în toatel celelalte zile ale vieții noastre, Isus Hristos, Același ieri și azi și în veci!

Echipa pastorală și comitetul Bisericii „Betania.”

692 – 17.05.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

17 mai Numeri 26 Psalmul 69 Isaia 16 1 Petru 4
18 mai Numeri 27 Psalmul 70, 71 Isaia 17, 18 1 Petru 5
19 mai Numeri 28 Psalmul 72 Isaia 19, 20 2 Petru 1
20 mai Numeri 29 Psalmul 73 Isaia 21 2 Petru 2
21 mai Numeri 30 Psalmul 74 Isaia 22 2 Petru 3
22 mai Numeri 31 Psalmul 75, 76 Isaia 23 1 Ioan 1
23 mai Numeri 32 Psalmul 77 Isaia 24 1 Ioan 2

Sarbatoriti:

Maftei Andrei
Preda Corneliu Ioan
Mihalcea Constantin
Şulei Maria
Bădrăgan Simina
Tămăşilă Lucreţia
Couci Ionel
Vanjurec Ciprian


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

691 – 10.05.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

10 mai Numeri 19 Psalmul 56, 57 Isaia 8, 9:1-7 Iacov 2
11 mai Numeri 20 Psalmul 58, 59 Isaia 9:7-21; 10:1-4 Iacov 3
12 mai Numeri 21 Psalmul 60, 61 Isaia 10:5-34 Iacov 4
13 mai Numeri 22 Psalmul 62, 63 Isaia 11, 12 Iacov 5
14 mai Numeri 23 Psalmul 64, 65 Isaia 13 1 Petru 1
15 mai Numeri 24 Psalmul 66, 67 Isaia 14 1 Petru 2
16 mai Numeri 25 Psalmul 68 Isaia 15 1 Petru 3

Sarbatoriti:

Balaş Nelu
Blidariu Nicolae
Hriţcu Adelina
Popa Mîndroane Monica
Toader Maria
Sadagurschi Claudia
Lupu Florin Constantin
Bădrăgan Constantin


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

690 – 03.05.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

03 mai Numeri 10 Psalmul 46, 47 Cantarea Cantarilor 8 Evrei 8
04 mai Numeri 11 Psalmul 48 Isaia 1 Evrei 9
05 mai Numeri 12, 13 Psalmul 49 Isaia 2 Evrei 10
06 mai Numeri 14 Psalmul 50 Isaia 3, 4 Evrei 11
07 mai Numeri 15 Psalmul 51 Isaia 5 Evrei 12
08 mai Numeri 16 Psalmul 52, 53, 54 Isaia 6 Evrei 13
09 mai Numeri 17, 18 Psalmul 55 Isaia 7 Iacov 1

Sarbatoriti:

Babescu Angela
Brandabur Denisa
Roman Constantin
Malea Cornelia
Tudusciuc Bogdan
Cimpan Dorica
Golea Cristi
Rigo Eliza
Szogi Iosif
Danut Diana
Georgescu Petru
Muntean Romulus


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Plan citire Biblie – MAI 2020

Pentru luna mai va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata   Seara
Cartea Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea Capitol
Numeri 8 Psalmi 44 1 Cantarea Cantarilor 6 Evrei 6
Numeri 9 Psalmi 45 2 Cantarea Cantarilor 7 Evrei 7
Numeri 10 Psalmi 46 , 47 3 Cantarea Cantarilor 8 Evrei 8
Numeri 11 Psalmi 48 4 Isaia 1 Evrei 9
Numeri 12 , 13 Psalmi 49 5 Isaia 2 Evrei 10
Numeri 14 Psalmi 50 6 Isaia 3 , 4 Evrei 11
Numeri 15 Psalmi 51 7 Isaia 5 Evrei 12
Numeri 16 Psalmi 52 , 53 , 54 8 Isaia 6 Evrei 13
Numeri 17 , 18 Psalmi 55 9 Isaia 7 Iacov 1
Numeri 19 Psalmi 56 , 57 10 Isaia 8 , 9:1-7 Iacov 2
Numeri 20 Psalmi 58 , 59 11 Isaia 9:7-21 , 10:1-4 Iacov 3
Numeri 21 Psalmi 60 , 61 12 Isaia 10:5-34 Iacov 4
Numeri 22 Psalmi 62 , 63 13 Isaia 11 , 12 Iacov 5
Numeri 23 Psalmi 64 , 65 14 Isaia 13 1 Petru 1
Numeri 24 Psalmi 66 , 67 15 Isaia 14 1 Petru 2
Numeri 25 Psalmi 68 16 Isaia 15 1 Petru 3
Numeri 26 Psalmi 69 17 Isaia 16 1 Petru 4
Numeri 27 Psalmi 70 , 71 18 Isaia 17 , 18 1 Petru 5
Numeri 28 Psalmi 72 19 Isaia 19 , 20 2 Petru 1
Numeri 29 Psalmi 73 20 Isaia 21 2 Petru 2
Numeri 30 Psalmi 74 21 Isaia 22 2 Petru 3
Numeri 31 Psalmi 75 , 76 22 Isaia 23 1 Ioan 1
Numeri 32 Psalmi 77 23 Isaia 24 1 Ioan 2
Numeri 33 Psalmi 78:1-37 24 Isaia 25 1 Ioan 3
Numeri 34 Psalmi 78:38-72 25 Isaia 26 1 Ioan 4
Numeri 35 Psalmi 79 26 Isaia 27 1 Ioan 5
Numeri 36 Psalmi 80 27 Isaia 28 2 Ioan 1
Deuteronom 1 Psalmi 81 , 82 28 Isaia 29 3 Ioan 1
Deuteronom 2 Psalmi 83 , 84 29 Isaia 30 Iuda 1
Deuteronom 3 Psalmi 85 30 Isaia 31 Apocalipsa 1
Deuteronom 4 Psalmi 86 , 87 31 Isaia 32 Apocalipsa 2

Uniți în rugăciune: să împrăștiem lumina! (VII) -în fiecare marți, între orele 17:00-18:00-

Hristos a înviat!
Iată-ne ajunși în cea de-a șaptea săptămână! Să nu uităm că rugăciunea este unul dintre principalele mijloace prin care biserica poate rămâne unită. Astfel, chiar dacă suntem departe cu trupul, rămânem uniți în duhul, înaintea tronului lui Dumnezeu. Tema timpului de rugăciune din această seară este: Să împrăștiem lumina!
Citim Faptele Apostolilor 8:1, 3-4:
Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. (…) Saul de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbați și femei și-i arunca în temniță. Ce ce se împărștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul.”
Unul dintre cuvintele cheie ale acestui pasaj este „a se împrăștia.” În general, cuvântul acesta are conotații negative, alături de sinonimul lui, „a se risipi.” Și totuși, în textul de față, vorbim despre o acțiune pozitivă, cu rezultate benefice. O bucată de vreme, biserica fusese concentrată în Ierusalim. Începe însă prigoana, biserica este greu lovită, iar credincioșii sunt nevoiți să fugă în toate direcțiile, pentru a-și păstra libertatea și chiar viața. Ce imagine teribilă! Va rezista biserica? Va mai rămâne ceva din ea? Răspunsul este un DA apăsat! Mai mult, nu doar că biserica rămâne în picioare, dar ea crește, Evaghelia se răspândește cu repeziciunea unui foc și mulți oameni vin la credință! Ceea ce inițial părea o tragedie se dovedește a fi cel mai bun plan de evanghelizare. După cum ne arată versetul 4, credincioșii nu renunță la credință, dar se folosesc de situație pentru a-și mărturisi credința. Situația este similară cu cea din viața lui Iosif, în Vechiul Testament: „Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.” (Genesa 50:20)
Încercarea prin care trece biserica de azi se aseamănă, parțial, cu cea a bisericii din Ierusalim, în sensul că nu mai putem să fim împreună la locul de închinare, așa cum ei nu mai puteau fi împreună în Ierusalim. Ei au fost loviți de prigoană, astăzi lumea este lovită de boală. Dar, la fel ca pentru ei, ceea ce pare a fi o tragedie, poate să se transforme într-o mare binecuvântare. Ne rugăm ca, la fel ca pentru biserica de la început, această perioadă să însemne pentru noi o ÎNTĂRIRE A MĂRTURIEI BISERICII.
În seara aceasta:
1. Mulțumim Domnului pentru că El are puterea să transforme boala și încercarea în binecuvântări, făcându-le să lucreze înspre binele celor de Îl iubesc pe El.
2. Mulțumim pentru oportunitățile pe care această perioadă de încercare le aduce. Ne rugăm Domnului să ne deschidă ochii și să ne ajute să le vedem.
3. Cerem Domnului să ne ajute să fim o mărturie puternică pentru El în aceste vremuri, în locurile în care ne-a așezat:
– Unii au persoane care nu Îl cunosc pe Domnul chiar în casele lor: soț, soție, copii, părinți. Să cerem Domnului puterea de a fi bune mărturii pentru ei în perioada aceasta prelungită pe care o petrecem împreună.
– În același timp, ne rugăm să fim o mărturie puternică pentru cei din afară prin modul în care ne raportăm la situația aceasta dificilă. Să se poată vedea în noi acea „pace care întrece orice pricepere.” Să se vadă că în noi locuiește „o nădejde vie,” primită prin învierea lui Hristos, iar aceasta ne dă puterea să trecem cu seninătate prin încercare.
– Cerem înțelepciune pentru ca atunci când se ivește posibilitatea să deschidem gura și să Îl mărturisim cu îndrăzneală pe Domnul nostru și Învierea Lui.
4. Continuăm să ne rugăm ca:
– Boala să înceteze.
– Cei bolnavi să se vindece.
– Mângâierea persoanelor care i-au pierdut pe cei dragi, din pricina bolii.
– Personalul medical de orice fel să găsească resursele necesare pentru a duce lupta cu boala mai departe.
– Pentru fratele păstor Moise Vrăjitor și cei dragi ai lui.
– Pentru sora Aneta Ciortuz (a suferit un accident vascular cerebral), Gheorghe Iacob, Didina Mateiaș, Costică și Lucreția Murariu, Ica Țurcanu și soțul ei Ștefan, Elena Porfireanu, Maria Potlog, Gina Șulei, Olga Niesl, Nati Balaș, Amos Grigoroșcuță, Ecaterina Florea, Maria Gruescu, Angela Babescu, Nicolae Blidar, Elisabeta Bârță, Ștefan Bumb, Stela Ispas și alte persoane pe care Domnul vi le aduce înainte.
Ne rugăm plini de nădejde în Isus Hristos, Același ieri și azi și în veci!
Valentin Făt.

 

689 – 26.04.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

26 aprilie Numeri 3 Psalmul 37 Cantarea Cantarilor 1 Evrei 1
27 aprilie Numeri 4 Psalmul 38 Cantarea Cantarilor 2 Evrei 2
28 aprilie Numeri 5 Psalmul 39 Cantarea Cantarilor 3 Evrei 3
29 aprilie Numeri 6 Psalmul 40, 41 Cantarea Cantarilor 4 Evrei 4
30 aprilie Numeri 7 Psalmul 42, 43 Cantarea Cantarilor 5 Evrei 5
01 mai Numeri 8 Psalmul 44 Cantarea Cantarilor 6 Evrei 6
02 mai Numeri 9 Psalmul 45 Cantarea Cantarilor 7 Evrei 7

Sarbatoriti:

Gruescu Maria


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

688 – 19.04.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

19 aprilie Levitic 23 Psalmul 30 Eclesiastul 6 2 Timotei 2
20 aprilie Levitic 24 Psalmul 31 Eclesiastul 7 2 Timotei 3
21 aprilie Levitic 25 Psalmul 32 Eclesiastul 8 2 Timotei 4
22 aprilie Levitic 26 Psalmul 33 Eclesiastul 9 Tit 1
23 aprilie Levitic 27 Psalmul 34 Eclesiastul 10 Tit 2
24 aprilie Numeri 1 Psalmul 35 Eclesiastul 11 Tit 3
25 aprilie Numeri 2 Psalmul 36 Eclesiastul 12 Filimon 1

Sarbatoriti:

Sarchiz Sergiu
Toader Florian
Armenişan Stelian
Ciortuz Gina Gabriela


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!