LUNI – Perseverență în viața de familie

Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate si credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 25:14–15)

Familia este o instituție creată și binecuvântată de Dumnezeu. În familie experimentăm cele mai intime și mai frumoase relații interumane. Familia este locul în care se nasc și cresc copii; este locul în care se formează caracterul și integritatea lor. Familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu se formează în baza legământului încheiat între un singur bărbat și o singură femeie pentru a trăi împreună ca soț și soție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, până când moartea îi va despărți. (Geneza 2:23–24)

Planul lui Dumnezeu cu privire la perseverența și indisolubilitatea relației de căsătorie este afirmat de Domnul Isus în cuvintele:

Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. (Marcu 10:9)

Suntem conștienți, însă, că trăim într-o perioadă în care familia este atacată din toate părțile. Diavolul vrea să distrugă familia. Metodele pe care le folosește sunt diferite. Unele familii sunt atacate prin intermediul crizelor, a tensiunilor și neînțelegerilor pe care diavolul le provoacă și le întreține. Altele sunt distruse prin divorț – când înșelați de diavolul cei doi calcă în picioare legământul de căsătorie. Criza sanitară provocată de virusul Covid-19 a accentuat tensiunile din multe familii și, conform statisticilor, numărul divorțurilor s-a dublat.
O altă metodă a diavolului, rușinoasă pentru națiunea noastră care se declară creștină, este lupta ideologică și politică de a distruge familia biblică prin legiferarea parteneriatelor civile sau a căsătoriilor între persoane de același sex. Lupta unor organizații naționale și internaționale de a introduce această ideologie în școli reprezintă, de fapt, atacul celui rău asupra familiei și, în special, asupra copiilor și a tinerilor.
Într-o asemenea vreme și într-o asemenea generație care se îndreaptă spre păgânism, noi, copiii Lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru credincioșie și perseverență în viața de familie. Să ne rugăm inspirați și încurajați de atitudinea lui Iosua, ca să putem spune și noi împreună cu el:

Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 25:15 b)

Pentru a avea perseverența și biruința lui Iosua avem nevoie de protecția, puterea și resursele cerului. De aceea, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru perseverența în viața de familie, așa cum ne învață Sfânta Scriptură.

Mulțumiri:
Pentru familia creată de Dumnezeu;
Pentru toți cei care susțin și apără familia creată de Dumnezeu;
Pentru altarele din familii;
Pentru cei mântuiți din familie;
Pentru toți membrii familiei mele.

Mijlociri:
Pentru unitatea familiei;
Pentru pace și armonie cerească în familiile care se confruntă cu crize;
Pentru mântuirea tuturor membrilor familiei;
Pentru familiile unde s-au dărâmat altarele.

Cereri:
Prezența Lui Dumnezeu să fie în fiecare familie;
Eliberarea celor stăpâniți de patimi și păcate;
Trezire spirituală în familiile care nu au altare;
Protecția divină asupra tuturor familiilor.

DUMINICĂ – Perseverență în viața personală

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi (1 Tesaloniceni 5:16–18)

Învățăm din Sfânta Scriptură că un om care crede în Domnul Isus este mântuit, are păcatele iertate, un statut nobil – fiu/fiică a lui Dumnezeu – și o relație personală cu Dumnezeu Tatăl.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

Această relație specială se realizează prin Cuvântul Lui Dumnezeu și prin rugăciune. Când citesc Sfânta Scriptură, Dumnezeu îmi vorbește mie. Domnul Isus afirmă: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață” (Ioan 5:24). Iar, apostolul Pavel ne asigură că, din moment ce „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu‘’ (2 Timotei 3:16), Dumnezeu îmi vorbește ori de câte ori citesc din Biblie sau ascult Cuvântul Domnului predicat. Pe de altă parte, atunci când mă rog, am harul să vorbesc eu cu Dumnezeu: „Eu strig cu glasul meu către Domnul, și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt” (Psalmul 3:4).
În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să perseverăm în relația cu Tatăl nostru prin Cuvânt și rugăciune. Cuvintele Scripturii – „Zi și noapte cugetă la Legea Lui” (Psalmul 1:2) și „Rugați-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17) – exprimă atât oportunitatea, cât și responsabilitatea perseverenței în relația cu Domnul.

Sfânta Scriptură ne avertizează să veghem pentru că scopul diavolului este să întrerupă relația noastră cu Dumnezeu, așa cum a procedat în Eden cu primii oameni. Dușmanul nostru știe că despățiți de Dumnezeu suntem fără binecuvântări și fără protecție (Isaia 59:1–2).
Ce metode folosește diavolul? Una dintre cele mai eficiente și subtile metode este atacul asupra priorităților. Sunt atât de ocupat cu lucrurile vremelnice încât nu mai m timp pentru lucrurile importante cum sunt: citirea zilnică a Bibliei, viața personală de rugăciune și postul. Datorită faptului că sunt prea ocupat, fie nu le mai practic deloc, fie le practic mecanic, doar pentru a-mi amăgi conștiința. Un om cu priorități greșite are timp pentru lucrurile secundare, dar le neglijează pe cele importante. Altfel spus, am timp pentru lucrurile din creație, dar nu am timp pentru Creatorul lor. Domnul Isus ne spune:

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. (Ioan 5:39)

Indiferent de împrejurările vieții de pe pământ, prioritatea numărul unu trebuie să fie timpul în care stau de vorbă cu Tatăl meu ceresc. Acest adevăr este subliniat în toată Scriptura, dar în mod special, ultima carte din canonul Scripturii subliniază importanța și urgența perseverenței în relația cu Dumnezeu prin Cuvânt și rugăciune:
„Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.” (Apocalipsa 1:3)
Iar Apocalipsa se încheie cu imaginea unei Biserici care a perseverat pe calea credinței și în ciuda tuturor ispitelor, necazurilor și suferințelor a ajuns biruitoare la destinație:

Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată! […] Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând“. Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:17,20).

Conștienți că vremea este aproape și pentru generația noastră, este important să perseverăm zilnic în Cuvânt și rugăciune (1 Tesaloniceni 5:17) de dragul părtășiei cu Domnul. Și pentru că este vorba despre perseverența personală, vom veni înaintea Domnului cu rugăciuni personale de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

Mulțumiri:
Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;
Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;
Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

Mijlociri:
Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;
Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;
Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

Cereri:
Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;
Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii;
Dumnezeu să schimbe inima celor cu inima împietrită din familiile noastre sau din jurul nostru;
Pentru trezire spirituală, ca oamenii să vină prin pocăință și credință la Dumnezeu.

Saptamana de rugaciune – PERSEVERENȚA pe calea Domnului

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:35–39)

 

Tema pentru SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE din acest an pentru bisericile creștine baptiste din România este PERSEVERENȚA PE CALEA DOMNULUI. Scopul acestei tematici este încurajarea bisericilor și a credincioșilor baptiști să persevereze în umblarea cu Dumnezeu, indiferent de obstacolele sau de circumstanțele vieții.
Pentru a sublinia profunzimea și puterea relației noastre cu Domnul Isus, apostolul Pavel pune întrebarea:

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? (Romani 8:35)

Ar putea cineva sau ceva să întrerupă părtășia noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu? Ar putea cineva sau ceva să ne oprească din călătoria noastră spre patria cerească, acolo unde ne așteaptă Dumnezeu Tatăl nostru?

Observăm în text că, și în vremea apostolică, urmașii Domnului s-au confruntat cu probleme: necazuri și strâmtorări, prigoane și lipsuri materiale, primejdie și martiraj. Într-o formă sau alta, aceste provocări le regăsim și în vremea de acum: infectarea reală sau teama de infectare cu virusul Covid-19, boala, suferința sau despărțirea de cineva drag, pierderea locului de muncă sau confruntarea cu lipsuri materiale, necazuri în familie sau atacuri din partea celor din afară, ispitiri sau dezamăgiri, răcirea dragostei dintâi sau înstrăinarea de părtășia cu biserica, atracția unor oferte alunecoase pe internet sau atacuri directe din partea celui rău asupra credinței. Prin aceste încercări, cel rău poate încerca să oprească înaintarea noastră pe calea credinței, așa cum subliniază apostolul Iuda:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

În această luptă a credinței, cel rău îi ispitește pe unii să abandoneze calea îngustă pe motiv că este neatractivă. Pe alții, influența unor învățături îi ispitește să strâmbe căile drepte ale Domnului sau să lărgească calea îngustă. De exemplu, unii pot fi înșelați să creadă că revelația divină cuprinsă în canonul Scripturii este insuficientă și, prin urmare, ei au nevoie de revelație extrabiblică, adică să adauge la Scriptură. Alții cad victime ale unor învățături false care desconsideră suficiența, autoritatea supremă și ineranța Scripturilor. Unii merg mai departe în rătăcirea lor ridiculizând textele care condamnă păcatul și comportamentul lumesc, ajungând în final să afirme că anumite cărți din Biblie conțin erori și, din acest motiv, trebuie abandonate.
Spre deosebire de cei care se rătăcesc de la calea Domnului, apostolul Pavel face două afirmații despre adevărații urmași ai Domnului care rămân perseverenți pe cale. Prima, în versetul 37, unde arată că biruința noastră este asigurată de Hristos:

Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

Același adevăr aste afirmat și în Filipeni 4:13:

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

A doua subliniază certitudinea lui Pavel cu privire la perseverența creștinilor din Roma, care sunt gata să plătească cu moartea pentru credința lor:

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38, 39)

Conștienți de faptul că, și pentru noi, Calea Domnului este presărată cu ispitiri, necazuri, suferințe, prigoane și chiar martiraj, cerem de la Domnul ca, în această săptămână de rugăciune, să ne învețe lecția perseverenței pe cale și apoi, prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să ne binecuvânteze și să ne ajute să practicăm perseverența sfinților în toate aspectele și împrejurările vieții, până când vom ajunge în glorie, acasă la Domnul.

URMAREȘTE SITE-UL IN FIECARE ZI, PENTRU A CITI MAI MULTE INFORMATII DESPRE SAPTAMANA DE RUGACIUNE

Duminica – 3 ianuarie – Perseverență în viața personală
Luni – 4 ianuarie – Perseverență în viața de familie
Marti – 5 ianuarie – Perseverență în relația cu Biserica
Miercuri – 6 ianuarie – Perseverență în slujire
Joi – 7 ianuarie – Perseverență în mijlocire
Vineri – 8 ianuarie – Perseverență în evanghelizare, misiune și ucenicie
Sâmbătă – 9 ianuarie – Perseverență în susținerea slujitorilor
Duminică – 10 ianuarie – Perseverența în dărnicie

Plan citire Biblie – IANUARIE 2021

Pentru luna ianuarie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

1          Geneza 1, Matei 1, Ezra 1, Fapte 1

2          Geneza 2, Matei 2, Ezra 2, Fapte 2

3          Geneza 3, Matei 3, Ezra 3, Fapte 3

4          Geneza 4, Matei 4, Ezra 4, Fapte 4

5          Geneza 5, Matei 5, Ezra 5, Fapte 5

6          Geneza 6, Matei 6, Ezra 6, Fapte 6

7          Geneza 7, Matei 7, Ezra 7, Fapte 7

8          Geneza 8, Matei 8, Ezra 8, Fapte 8

9          Geneza 9 , 10,  Matei 9, Ezra 9, Fapte 9

10        Geneza 11, Matei 10, Ezra 10, Fapte 10

11        Geneza 12, Matei 11, Neemia 1, Fapte 11

12        Geneza 13, Matei 12, Neemia 2, Fapte 12

13        Geneza 14, Matei 13, Neemia 3, Fapte 13

14        Geneza 15, Matei 14, Neemia 4, Fapte 14

15        Geneza 16, Matei 15, Neemia 5, Fapte 15

16        Geneza 17, Matei 16, Neemia 6, Fapte 16

17        Geneza 18, Matei 17, Neemia 7, Fapte 17

18        Geneza 19, Matei 18, Neemia 8 Fapte 18

19        Geneza 20, Matei 19, Neemia 9, Fapte 19

20        Geneza 21, Matei 20, Neemia 10, Fapte 20

21        Geneza 22, Matei 21, Neemia 11, Fapte 21

22        Geneza 23, Matei 22, Neemia 12, Fapte 22

23        Geneza 24, Matei 23, Neemia 13, Fapte 23

24        Geneza 25, Matei 24, Estera  1, Fapte 24

25        Geneza 26, Matei 25, Estera  2, Fapte 25

26        Geneza 27, Matei 26, Estera  3, Fapte 26

27        Geneza 28, Matei 27, Estera  4, Fapte 27

28        Geneza 29, Matei 28, Estera  5, Fapte 28

29        Geneza 30, Marcu 1,  Estera  6, Romani 1

30        Geneza 31, Marcu 2,  Estera  7, Romani 2

31        Geneza 32, Marcu 3,  Estera  8, Romani 3

BISERICA – spatiul unde suntem cel mai aproape de cer

Nimic nu se compară cu timpul petrecut pe vârful unui munte înalt, departe de zgomotul și agitația din vale. Te bucuri de albastrul intens al cerului, de aerul tare și de câte un vultur care planează mândru. Am dori să prelungim momentul la infinit, pentru că ne dorim să fim aproape de Cer.

De partea aceasta a veșniciei însă, nu vârfurile munților reprezintă spațiul unde suntem cel mai aproape de cer, ci BISERICA! Ori de câte ori biserica se întâlnește, Cerul coboară în mijlocul nostru. Isus Hristos cel viu este acolo. Îngerii sunt acolo. Cerul coboară pe pământ, iar noi suntem înălțați la cer. Ne dorim ca și mâine, la Betania, să urcăm din nou, preț de câteva clipe, pe Tabor. Să petrecem din nou câteva clipe în cer, pentru ca mai apoi să coborâm în vale, reflectând Gloria pe care am văzut-o. Dorim lucrul acesta nu doar pentru noi, ci pentru toți frații și surorile noastre care se adună mâine pentru închinare. Cu atât mai mult cu cât se apropie Sărbătoarea Întrupării, momentul în care Cerul a coborât la noi, prin Fiul, iar îngerii au venit să ne dea de veste!

Articol scris de pastor Valentin Fat

Fratele Ioan (Nelu) Florea a trecut în veșnicie

Dragi membri și prieteni ai bisericii noastre,
dimineața aceasta a venit la noi cu vestea tristă că fratele Ioan (Nelu) Florea a trecut în veșnicie în cursul nopții trecute, în urma unui infarct.

Citește mai mult

O felie de istorie…

Astăzi, aceasta provine chiar de la Betania. Începând cu anul 1985, Vasile Ianculovici a întocmit o carte de onoare, în care predicatorii care au slujit biserica în acea perioadă puteau să lase câteva impresii din timpul vizitei sau să lase câteva gânduri bune fraților.
Primul care a scris câteva rânduri în această carte fost fratele Pascu Geabou. Timp de zece ani (1979-1989), biserica a funcționat în ilegalitate. Autoritățile au refuzat, fără temei să elibereze autorizația de funcționare și ordinarea unui păstor. În acele vremuri, cei mai mulți păstori evitau vizitarea bisericii, ca să nu își creeze probleme. Fratele Pascu Geabou a fost însă unul dintre păstorii care, asumându-și multe riscuri, a vizitat și a încurajat biserica noastră de multe ori.
Suntem onorați să redăm mai jos gândurile pe care le-a lăsat pentru biserică, în timpul unei săptămâni de evanghelizare din 1985. Am transcris gândurile aici, dar le puteți citi și în orginial, în poza atașată, scrise chiar de mâna fratelui. Am atașat și o poză cu un botez din 1982, ca să puteți „gusta” mai bine vremurile. Acolo îl puteți observa pe fratele Emil Dinea, un alt bun prieten al bisericii. Despre el însă, în altă „felie” istorică…
”Mă consider un rob netrebnic în slujirea Domnului. Și doresc din toată inima să fiu folosit ca un vas în mâna Domnului. În Betania Timișoarei întotdeauna m-am simțit ca între copiii Domnului și port în inimă lucrarea Domnului din această biserică.
Iubiți frați, voi nu sunteți fără Dumnezeu, nu sunteți fără păstor. Îl aveți pe Domnul Isus, Marele nostru Păstor și Dumnezeu și lucrarea Domnului va propăși aici în mâinile Lui.
Ce doresc de la această biserică se află în 1 Corinteni 15:58:
„Preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”
Al dvs. frate în Hristos,
Geabou.”
26.III. 1985. Fratele păstor Geabou Pascu, Alexandria.
(Evanghelizare 24-31 martie, 1985)

Minunată-i Noaptea Sfântă

Suntem convinși că, după ce vei citi istoria colindei de mai jos, nu o vei uita niciodată…
Iată că am ajuns din nou vremea colindelor! În general, le cântăm în case sau biserici luminate, încălzite și împodobite sau la colindat, îmbrăcați bine, ieșind din mașini cu încălzire în scaune, între două reprize de sarmale și prăjituri.
În seara aceasta, vă prezentăm una dintre cele mai luminoase, calde, înălțătoare colinde românești. Ea nu a fost compusă în căldura și lumina căminului, ci în întunericul și frigul cumplit al unui lagăr comunist, unde Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu erau întemnițați. Istorisirea e un pic mai lungă, dar merită citită. La final, vor fi redate și versurile. Relatarea îi aparține chiar poetului, Traian Dorz și poate fi citită în cartea sa, „Hristos-mărturia mea.” Aici e preluată de pe site-ul oasteadomnului.ro

Citește mai mult

Ce înseamnă închinarea?

Ce înseamnă închinarea? Înseamnă că privim la Ființa și lucrarea lui Dumnezeu și suntem copleșiți de strălucirea caracterului Său și de desăvârșirea lucrărilor Sale. În acel moment, inima noastră va fi stăpânită de o singură dorință: să Îl laude și să Îi mulțumească Acestui Dumnezeu minunat! Pe măsură ce facem acest lucru, vom descoperi cu uluire cât păcătoși, mici și neînsemnați suntem, dar, în același timp, vom descoperi cu uimire că suntem tot mai mult transformați după Chipul Dumnezeului înaintea Căruia ne închinăm!
Asta ne dorim să se întâmple la Betania și mâine, când din nou ne întâlnim pentru a ne bucura în prezența Dumnezeului nostru glorios. Serviciul de dimineață începe la ora 10:00. Atunci ne vom împărtăși și la Masa Domnului, descoperind că, paradoxal, Slava lui Dumnezeu se vede cel mai clar la cruce. Serviciul de seara începe la ora 18:00.
Serviciile se organizează respectând măsurile speciale de protecție din această perioadă. Cei care nu puteți participa fizic, puteți viziona serviciile noastre online pe pagina de FB a bisericii, pe canalul nostru de Youtube (Biserica Baptistă Betania) sau pe site-ul nostru (betania-tm.ro).
În continuare, vă lăsăm o cântare bogată, consistentă, care Îl prezintă pe Dumnezeul nostru Triunic în toată gloria Sa!
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Dumnezeu puternic,
Chiar din zorii dimineții Te slăvesc și-Ți cânt;
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, bun milos și darnic,
Doamne, ești veșnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt.
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești; sfinții toți Îți cântă
Și-nainte-Ți pun coroana de învingător;
Heurvimi și îngeri Ție Ți se-nchină:
Ieri, azi și veșnic ești biruitor.
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești; norul Te ascunde;
Ochiul păcătosului nu poate-a Te vedea;
Sfânt, Atotputernic ești din veșnicie
Doamne, Iehova, Tu ești dragostea.
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Domn Atotputernic,
Tot ce ai creat Te laudă-n cer și pe pământ;
Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, bun milos și darnic,
Doamne, ești veșnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt.
(Cântările Evangheliei, nr. 3, cartea roșie)

Comunicat referitor la intalnirea de duminica 01.11.2020

Dragi prieteni și membri ai bisericii noastre,

de duminică, 01 noiembrie vor fi transmise DOAR ONLINE (ora 10:00, respectiv ora 18:00).

Echipa pastorală și comitetul Bisericii „Betania.”