Uniți în rugăciune: pentru oraș (II)

Uniți în rugăciune: pentru oraș (II)

-în fiecare marți de la orele 17:00-
Continuăm și săptămâna aceasta timpul de rugăciune de marți seara, chiar dacă nu putem să ne întâlnim în clădirea bisericii. O facem, conștienți fiind că, indiferent de locul în care ne aflăm, suntem ascultați de același Tată, în Numele Aceluiași Mijlocitor și prin Același Duh Sfânt.

Cei care au posibilitatea sunt chemați să stea în rugăciune între orele 17:00-18:00. Este încurajator să știm că mulți alții își înalță rugăciunile către ceruri în același timp. Am ales acest interval orar, pentru că acesta era timpul pe care biserica noastră îl pusese deoparte pentru rugăciune, dar vă rugăm să nu renunțați pentru că nu vă puteți încadra în intervalul propus! Alegeți timpul care vi se potrivește!

Vă sfătuim să țineți acest timp de rugăciune în familie. Înainte de a vă ruga, citiți Marcu 4:35-41. Observați în acest pasaj cum, inițial, ucenicii se tem de furia valurilor, așa cum și noi ne temem de turnura pe care o iau evenimentele din jurul nostru. Descoperim cu surprindere, către finalul pasajului, că teama lor nu dispare, dar este redirecționată. În momentul în care Hristos poruncește mării să tacă, iar aceasta Îl ascultă îndată, ucenicii își dau seama că Cel care este cu ei în barcă este mai puternic decât orice mare înfuriată și are controlul deplin asupra oricărei circumstanțe. În același fel, în aceste vremuri tulburi, suntem chemați să nu ne mai temem de evenimentele haotice din jurul nostru, ci de Acela care are o autoritate deplină asupra lor și Căruia lucrurile nu Îi scapă niciodată de sub control. EL ESTE SALVATORUL NOSTRU, IAR NOI ÎI APARȚINEM! Cel care „are toată autoritatea în cer și pe pământ” ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi! Mâinile Sale străpunse ne vor purta și prin această vreme de încercare.

În rugăciunile noastre:

1. Îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru pentru că este suveran, pentru că la El se află toată cunoașterea, înțelepciunea și puterea. Îl lăudăm pentru că, în orice vreme, El domnește cu dreptate și cu dragoste, are o autoritate deplină și, spre deosebire de noi, nu este niciodată copleșit de circumstanțe.

2. Îi mulțumim Lui pentru persoanele care au fost vindecate până acum și pentru întreg personalul medical care s-a ocupat de acești pacienți.

3. Îi cerem să ne vindece de teama de virusuri, de boală și chiar de moarte, învățând să ne temem de El. Să căptăm înțelepciunea de a nu ne lăsa acoperiți de acest val de știri negative, ci de a ne ridica privirea în sus la Cel care domnește din Ceruri.

4. În mod special, în această seară de marți, aducem înaintea Domnului orașul nostru, TIMIȘOARA:
-mulțumim pentru numărul frumos de pacienți care au fost vindecați până acum în Spitalul de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” din Timișoara și mulțumim pentru personalul medical care a lucrat din greu la aceasta, pentru înțelepciunea și puterea de muncă pe care au primit-o.
-cerem putere de muncă și protecție pentru personalul medical care lucrează din greu în aceste zile și, în mod special, pentru cei de la Spitalul de boli infecțiose, „Dr. Victor Babeș,” din Timișoara.
-cerem putere de muncă și pentru medicii din biserica noastră: Luminița Liubimirescu, Alina Golea, Claudia Sadagurschi, Ana-Maria Barna, Cristina Blaga (Ciortuz).
-cerem înțelepciune pentru locuitorii orașului nostru. Ne rugăm ca aceștia să respecte indicațiile date de autorități și să nu contribuie la răspândirea bolii.
-aducem celelalte biserici evanghelice din Timișoara. Ne rugăm pentru frații și surorile care sunt descurajați. Ne rugăm pentru ca transmisiile online să aibă un impact spiritual puternic în viața celor care le ascultă. Ne rugăm ca unitatea fiecărei biserici locale să nu fie afectată de aceste vremuri, ci, dimpotrivă să fie întărită.
-aducem înaintea Domnului toate autoritățile locale implicate în acțiunile care se derulează în aceste zile, în lupta cu virusul.

6. Continuăm să ne rugăm pentru țările cele mai afectate, dintre care amintim Italia, Spania și Franța.

Motivele de rugăciune enumerate mai sus nu sunt menite în niciun fel să fie restrictive. Menirea lor este să fie un ghid care să ne ajute să fim uniți în rugăciune. Adăugați orice alte persoane sau cauze pe care le cunoașteți!
Continuăm să ne rugăm, punându-ne nădejdea în Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci!

Valentin Făt

684 – 22.03.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

22 martie Exod 33 Ioan 12 Proverbe 9 Efeseni 2
23 martie Exod 34 Ioan 13 Proverbe 10 Efeseni 3
24 martie Exod 35 Ioan 14 Proverbe 11 Efeseni 4
25 martie Exod 36 Ioan 15 Proverbe 12 Efeseni 5
26 martie Exod 37 Ioan 16 Proverbe 13 Efeseni 6
27 martie Exod 38 Ioan 17 Proverbe 14 Filipeni 1
28 martie Exod 39 Ioan 18 Proverbe 15 Filipeni 2

Sarbatoriti:

Brandabur Onisim
Copocean Alexandra
Kothai Alex
Murariu Gil
Ciortuz Terezia
Sadi Onisim
Boangiu Alciona

 

Anunturi:

 

În această perioadă, biserica noastră va trasnsmite online serviciile de închinare, după cum urmează:
Joi: 18:00
Duminică: 10:00 și 18:00

În fiecare marți, ne unim în rugăciune în intervalul 17:00-18:00. Motivele de rugăciune pot fi vizualizate pe site-ul bisericii( https://www.betania-tm.ro ) și pe pagina noastră de Facebook ( https://www.facebook.com/betaniatm ).

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600


Dragi frați și surori,
vă îndemnăm ca în această perioadă să vă luați
toate măsurile necesare pentru a vă proteja de
infectarea cu COVID-19:

1. Rămâneți acasă!!!
2. Spălați-vă cât mai des pe mâini, mai ales
atunci când ajungeți acasă!!!
3. Nu atingeți fața cu mâinile!!!
4. Păstrați o distanță corespunzătoare față de
persoanele cu care vă întâlniți și nu salutați
prin strângerea mâinii!!!!

Domnul să ne păzească de tot ce e rău și să ne
protejeze sufletul și trupul!

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Comunicat – 17.03.2020

Dragi membri și prieteni ai Bisericii Creștine Baptiste „Betania,” din Timișoara,

vă anunțăm că începând cu această săptămână, biserica noastră își suspendă TOATE întâlnirile. Joi, începând cu orele 18:00, dar și duminică începând cu orele 10:00, respectiv 18:00, vor fi transmise, în direct, mesaje ce vor putea fi vizualizate pe site-ul bisericii https://www.betania-tm.ro/live , pe canalul nostru de youtube ( https://www.youtube.com/bisericabetaniatm ) sau pe pagina de Facebook.

Ne rugăm ca Dumnezeu să vă păzească de tot ce este rău, să vă dea sănătate în trup și pace în suflet! Privirile noastre vor rămâne mereu îndreptate înspre „Isus Hristos, același ieri, azi și în veci!”

Uniți în rugăciune -în fiecare marți, de la orele 17:00-

Uniți în rugăciune
-în fiecare marți, de la orele 17:00-

Timp de aproape patruzeci de ani, am avut la Betania o grupă care s-a întâlnit cu consecvență, în serile de marți, pentru rugăciune. Din cauza contextului în care ne aflăm, grupa de marți nu mai poate să se întâlnească în clădirea bisericii, dar timpul de rugăciune nu se anulează. Dimpotrivă, nădăjduim că deși nu ne vom aduna în același loc grupa de rugăciune se va mări și vom fi una în rugăciune, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Vă chemăm deci pe toți cei care sunteți parte a Betaniei, dar și pe toți ceilalți care doriți să vă alăturați nouă ca mâine, începând cu orele 17:00, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Chiar dacă nu toți vor putea să se roage o oră, vom căuta să începem cu toții la ora 17:00.

Text biblic inspirativ:
„Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă face să merg pe înățimile mele!”(Habacuc 3:17-19).

În rugăciunile noastre:

1. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru bunătatea, credincioșia și dreptatea Lui. Îi mulțumim că în ciuda încercărilor, încă ne arată har.
2. Ne pocăim de păcatele noastre și îi cerem ca în această perioadă dificlă să ne vorbească și să ne dea harul pocăinței.
3. Îi cerem Domnului:
-să oprească răspândirea bolii și să ne proteje pe noi, casele noastre, biserica, orașul, țara și țările greu încercate. Îi amintim în mod deosebit pe cei care sunt mai fragili în fața bolii. Ne rugăm în mod deosebit pentru Italia, Spania, Franța, Iran, China, Corea de Sud.
-să dea putere medicilor și întreg personalului medical. Să fie protejați de infectare. Să nu ajungă la epuizare. Să aibă înțelepciune și lumină pentru fiecare decizie. Cerem lumină și călăuzire pentru autoritățile care ne conduc și care trebuie să ia hotărâri dificile în această perioadă.
-ne rugăm pentru persoanele care deja erau greu încercate și care trec cel mai greu prin această perioadă: Laura Leontiuc, Ema Ciobanu (soția pastorului din Mediaș, diagnosticată cu cancer.) și alte persoane pe care le cunoașteți.
4. În final, îi mulțumim Domnului pentru că, prin Hristos, ne-a dăruit o moștenire veșnică și nestricăcioasă. Pentru că fericirea noastră nu depinde de circumstanțe, ci de EL!

Cu nădejde și încredere în Isus Hristos, Același ieri azi și în veci!
Valentin Făt.

Anunț legat de întâlnirile bisericii în perioada imediat următoare

Anunț legat de întâlnirile bisericii în perioada imediat următoare:

Dragi frați și surori,

ca urmare a răspândirii COVID-19, autoritățile au hotărât interzicerea întâlnirilor în spații închise, cu peste 100 de participanți. Întrucât Sfintele Scripturi ne cheamă să dăm dovadă de înțelepciune și prudență în orice situație, socotim că trebuie să ne supunem acestei hotărâri. În consecință, vă comunicăm următoarele:

1. Serviciul de joi seara, unde prezența este în general sub 50 de persoane, se va ține ca până acum, în intervalul 18:00-19:30.

2. Duminică vom avea două servicii:

Cel de dimineață se va desfășura în intervalul 10:00-11:30, iar cel de seara în intervalul 18:00-19:30.

Pentru că numărul maxim de participanți la fiecare serviciu este de 50 de persoane, vom deschide liste, unde puteți să vă anunțați participarea. Astfel, puteți să vă înscrieți la secretarul bisericii, fratele Gabriel Sadagurschi, pe Facebook Messenger: Gabriel Sadagurschi. Atunci când îi scrieți vă rugăm să comunicați dacă doriți să participați la serviciul de dimineața sau la cel de seara. Tot la el puteți verifica dacă mai sunt locuri disponibile pentru un anumit serviciu de închinare.

Odată ce s-a atins numărul maxim de persoane, 50, lucrul acesta va fi comunicat pe Facebook sau, telefonic, celor care iau legătura cu fratele Gabriel Sadagurschi, pentru a evita situația extrem de neplăcută de a vă întoarce acasă, fără posibilitatea participării.

Pentru ca lucrurile să decurgă cât mai bine, sugerăm ca dacă ați participat la unul dintre servicii, să acordați prioritate celorlalți membri la următorul serviciu.

De asemenea recomandăm, celor disponibili, închinarea și slujirea în bisericile care fac parte din cercul nostru pastoral, biserici care nu se confruntă cu această problemă a numărului.

Trebuie luată în calcul și situația în care, din pricina erorilor umane, vor veni la biserică frați și surori după ce numărul de 50 va fi atins. În astfel de situații, apelăm la înțelegerea, îngăduința și răbdarea dvs., rugându-vă să respectați indicațiile oferite de cei care vor sluji ca ușieri.

3. În urma consfătuirii avute cu frații dirijori, corul și orchestra nu vor cânta în această perioadă.

4. În ce privește așezarea în sală, recomandăm să nu ne așezăm foarte aproape unii de ceilalți și să creăm înghesuială. Ținând cont de faptul că vor fi doar 50 de persoane la o întâlnire va fi spațiul suficient. Putem fi purtători asimptomatici de virus, chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru, iar păstrarea unei distanțe suficient de mari împiedică transmiterea acestuia.

5. Adunarea generală programată pentru data de 22 martie se va reprograma, întrucât în condițiile date nu putem întruni cvorumul necesar.

6. În această perioadă se anulează: repetițiile corului și ale orchestrei, întâlnirile de tineret și întâlnirile Awana.

7. Dacă se va ajunge la situația nedorită în care întrunirile vor fi interzise total, indiferent de număr, păstorii bisericii vor predica în timpii serviciilor de duminică mesaje ce vor putea fi ascultate și vizualizate online.

8. Nu recomandăm aducerea copiilor la serviciile bisericii în această perioadă, în spiritul hotărârii luate cu privire la închiderea școlilor și a grădinițelor. Trebuie protejați! În același timp, nu recomandăm nici participarea persoanelor care suferă de multiple afecțiuni și care au o sănătate fragilă. Pentru ei, COVID-19 este mult mai periculos.

9. Nu recomandăm salutarea prin strângerea mâinii. Chiar dacă e un obicei adânc înrădăcinat, e mai bine să ne luăm și această măsură de precauție.

Rămânem încrezători în Domnul nostru Isus Hristos, Același ieri și azi și în veci!

Plan citire Biblie – MARTIE 2020

Pentru luna martie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata   Seara
Cartea Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea Capitol
Exod 12:22-51 Luca 15 1 Iov 30 1 Corinteni 16
Exod 13 Luca 16 2 Iov 31 2 Corinteni 1
Exod 14 Luca 17 3 Iov 32 2 Corinteni 2
Exod 15 Luca 18 4 Iov 33 2 Corinteni 3
Exod 16 Luca 19 5 Iov 34 2 Corinteni 4
Exod 17 Luca 20 6 Iov 35 2 Corinteni 1
Exod 18 Luca 21 7 Iov 36 2 Corinteni 6
Exod 19 Luca 22 8 Iov 37 2 Corinteni 7
Exod 20 Luca 23 9 Iov 38 2 Corinteni 8
Exod 21 Luca 24 10 Iov 39 2 Corinteni 9
Exod 22 Ioan 1 11 Iov 40 2 Corinteni 10
Exod 23 Ioan 2 12 Iov 41 2 Corinteni 11
Exod 24 Ioan 3 13 Iov 42 2 Corinteni 12
Exod 25 Ioan 4 14 Proverbe 1 2 Corinteni 13
Exod 26 Ioan 5 15 Proverbe 2 Galateni 1
Exod 27 Ioan 6 16 Proverbe 3 Galateni 2
Exod 28 Ioan 7 17 Proverbe 4 Galateni 3
Exod 29 Ioan 8 18 Proverbe 5 Galateni 4
Exod 30 Ioan 9 19 Proverbe 6 Galateni 5
Exod 31 Ioan 10 20 Proverbe 7 Galateni 6
Exod 32 Ioan 11 21 Proverbe 8 Efeseni 1
Exod 33 Ioan 12 22 Proverbe 9 Efeseni 2
Exod 34 Ioan 13 23 Proverbe 10 Efeseni 3
Exod 35 Ioan 14 24 Proverbe 11 Efeseni 4
Exod 36 Ioan 15 25 Proverbe 12 Efeseni 5
Exod 37 Ioan 16 26 Proverbe 13 Efeseni 6
Exod 38 Ioan 17 27 Proverbe 14 Filipeni 1
Exod 39 Ioan 18 28 Proverbe 15 Filipeni 2
Exod 40 Ioan 19 29 Proverbe 16 Filipeni 3
Levitic 1 Ioan 20 30 Proverbe 17 Filipeni 4
Levitic 2 , 3 Ioan 21 31 Proverbe 18 Coloseni 1

Plan citire Biblie – FEBRUARIE 2020

Pentru luna februarie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata Seara
Cartea Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea Capitol
Geneza 33 Marcu 4 1 Estera 9 , 10 Romani 4
Geneza 34 Marcu 5 2 Iov 1 Romani 5
Geneza 35 , 36 Marcu 6 3 Iov 2 Romani 6
Geneza 37 Marcu 7 4 Iov 3 Romani 7
Geneza 38 Marcu 8 5 Iov 4 Romani 8
Geneza 39 Marcu 9 6 Iov 5 Romani 9
Geneza 40 Marcu 10 7 Iov 6 Romani 10
Geneza 41 Marcu 11 8 Iov 7 Romani 11
Geneza 42 Marcu 12 9 Iov 8 Romani 12
Geneza 43 Marcu 13 10 Iov 9 Romani 13
Geneza 44 Marcu 14 11 Iov 10 Romani 14
Geneza 45 Marcu 15 12 Iov 11 Romani 15
Geneza 46 Marcu 16 13 Iov 12 Romani 16
Geneza 47 Luca 1:1-38 14 Iov 13 1 Corinteni 1
Geneza 48 Luca 1:39-80 15 Iov 14 1 Corinteni 2
Geneza 49 Luca 2 16 Iov 15 1 Corinteni 3
Geneza 50 Luca 3 17 Iov 16 , 17 1 Corinteni 4
Exod 1 Luca 4 18 Iov 18 1 Corinteni 5
Exod 2 Luca 5 19 Iov 19 1 Corinteni 6
Exod 3 Luca 6 20 Iov 20 1 Corinteni 7
Exod 4 Luca 7 21 Iov 21 1 Corinteni 8
Exod 5 Luca 8 22 Iov 22 1 Corinteni 9
Exod 6 Luca 9 23 Iov 23 1 Corinteni 10
Exod 7 Luca 10 24 Iov 24 1 Corinteni 11
Exod 8 Luca 11 25 Iov 25 , 26 1 Corinteni 12
Exod 9 Luca 12 26 Iov 27 1 Corinteni 13
Exod 10 Luca 13 27 Iov 28 1 Corinteni 14
Exod 11 , 12:1-21 Luca 14 28 Iov 29 1 Corinteni 15

Plan citire Biblie – IANUARIE 2020

Pentru luna ianuarie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata Seara
Cartea Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea Capitol
Geneza 1 Matei 1 1 Ezra 1 Fapte 1
Geneza 2 Matei 2 2 Ezra 2 Fapte 2
Geneza 3 Matei 3 3 Ezra 3 Fapte 3
Geneza 4 Matei 4 4 Ezra 4 Fapte 4
Geneza 5 Matei 5 5 Ezra 5 Fapte 5
Geneza 6 Matei 6 6 Ezra 6 Fapte 6
Geneza 7 Matei 7 7 Ezra 7 Fapte 7
Geneza 8 Matei 8 8 Ezra 8 Fapte 8
Geneza 9 , 10 Matei 9 9 Ezra 9 Fapte 9
Geneza 11 Matei 10 10 Ezra 10 Fapte 10
Geneza 12 Matei 11 11 Neemia 1 Fapte 11
Geneza 13 Matei 12 12 Neemia 2 Fapte 12
Geneza 14 Matei 13 13 Neemia 3 Fapte 13
Geneza 15 Matei 14 14 Neemia 4 Fapte 14
Geneza 16 Matei 15 15 Neemia 5 Fapte 15
Geneza 17 Matei 16 16 Neemia 6 Fapte 16
Geneza 18 Matei 17 17 Neemia 7 Fapte 17
Geneza 19 Matei 18 18 Neemia 8 Fapte 18
Geneza 20 Matei 19 19 Neemia 9 Fapte 19
Geneza 21 Matei 20 20 Neemia 10 Fapte 20
Geneza 22 Matei 21 21 Neemia 11 Fapte 21
Geneza 23 Matei 22 22 Neemia 12 Fapte 22
Geneza 24 Matei 23 23 Neemia 13 Fapte 23
Geneza 25 Matei 24 24 Estera 1 Fapte 24
Geneza 26 Matei 25 25 Estera 2 Fapte 25
Geneza 27 Matei 26 26 Estera 3 Fapte 26
Geneza 28 Matei 27 27 Estera 4 Fapte 27
Geneza 29 Matei 28 28 Estera 5 Fapte 28
Geneza 30 Marcu 1 29 Estera 6 Romani 1
Geneza 31 Marcu 2 30 Estera 7 Romani 2
Geneza 32 Marcu 3 31 Estera 8 Romani 3

Rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru toți misionarii

Duminică – rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru toți misionarii – Apocalipsa 7:9-17 Perspectiva cerului plin de o mulțime pe care nu putea s-o numere nimeni, oameni „din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă” ne descoperă că planul lui Dumnezeu de mântuire va ajunge la toate popoarele pământului. Conștienți că planul lui Dumnezeu nu poate fi oprit de nicio putere din univers, trebuie să ne întoarcem cu toată inima la porunca Domnului Isus după înviere: Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce vam poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului (Matei 28:18-20). Convinși de faptul că Domnul Isus a înviat, că are toată autoritatea asupra întregului univers, că este cu noi în fiecare zi, că nimeni nu poate opri planul lui de mântuire al oamenilor din toate popoarele lumii, credem că este vremea să ascultăm porunca Domnului, să ne implicăm în misiune și să ne rugăm:

Mulțumiri: – Pentru planul glorios al mântuirii prin credința în jertfa Domnului Isus; – Pentru puterea absolută a Domnului de a-și împlini planul; – Pentru toți cei care prin credință s-au implicat în acest plan misionar de-a lungul secolelor; – Pentru toți misionarii care sunt în vremea aceasta pe câmpul de misiune în familie, între rudenii, între vecini, în localități apropiate, în alte zone ale României, în Europa, în Israel, la toate popoarele lumii.

Mijlociri: – Pentru uși deschise, îndrăzneală și înțelepciune în slujire; – Pentru resurse și protecție în mijlocul ispitelor sau prigoanelor; 16 – Pentru putere de sus și încurajare în vremuri și împrejurări grele.

Cereri: – Duhul lui Dumnezeu să aducă vremuri de trezire spirituală; – Bisericile și misionarii să fie întăriți în rugăciune și credință; – Înțelepciune și creativitate în strategii și metode biblice de misiune; – Oamenii să-L cunoască și Să-L primească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor; – Satana să fie legat, puterile și planurile lui să fie nimicite; – Uși deschise pentru Evanghelie în zonele în care este împotrivire; – Un seceriș mare pentru slava Domnului!

Cu încredințarea că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere să deschidă cerul ca să vină ploaia mântuirii, după Cuvântul Domnului (Iacov 5:16-18), și că Domnul își va împlini promisiunea: „Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine” (Psamul 65:2) – iubiți frați și surori, vă chemăm la post, rugăciune și misiune. „Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin” (Romani 11:36).

Rugăciune și misiune pentru Israel

Sâmbătă – rugăciune și misiune pentru Israel – Romani 11:25-36 În capitolele 9-11 din Epistola către Romani, apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu explică ce s-a întâmplat cu poporul ales al lui Dumnezeu și ce plan are Dumnezeu cu poporul Israel. Preocupat și pasionat pentru mântuirea poporului ales, care a căzut pentru o vreme în împietrire spirituală, apostolul Pavel scrie: Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost bogăție pentru lume, și paguba lor a fost o bogăție pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?” (Romani 11:11-12) 14 Apoi continuă: Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile din Iacov” (Romani 11:25-26). Ca unii dintre Neamurile care, în planul lui Dumnezeu cu Israel, am fost binecuvântați cu această mântuire, vrem să venim înaintea Tatălui ceresc pentru Israel cu rugăciuni de:

Mulțumiri: – Pentru toți copiii lui Israel care au crezut și ascultat de Domnul, și prin aceasta au devenit o binecuvântare pentru Neamuri; – Pentru Scripturile și legămintele care au fost date inițial poporului Israel; – Pentru toți evreii care în vremea aceasta L-au primit pe Isus Hristos ca Mesia.

Mijlociri: – Pentru toți cei care se roagă și doresc pacea Ierusalimului (Psalmul 122:6); – Pentru toți credincioșii evrei care se roagă pentru mântuirea poporului Israel; – Pentru toți misionarii care slujesc în Israel, inclusiv pentru credincioșii baptiști români care locuiesc sau lucrează în Israel.

Cereri: – Mântuirea poporului ales; – Pacea Ierusalimului; – Vremuri de trezire spirituală pentru poporul Israel; – Dumnezeu să ridice misionari special pregătiți de El pentru poporul Israel. 15