Încarc Evenimente

« All Events

  • Acest eveniment a trecut.

Studiu biblic – Exod 25-27

13 iunie 2019 @ 6:00 PM - 7:30 PM

Studiu biblic:   Exodul cap. 25-27

 

Există, adânc întipărită în ființa fiecăruia dintre noi, o dorință după a ajunge acasă. Există în inima fiecăruia dintre noi, senzația că am fost dislocați. Indiferent cât de bine ne-am simți în casele noastre, apare, chiar și în cele mai fericite momente ale vieții, acea conștientizare dureroasă că încă nu am ajuns acasă, acel dor adânc spre o altă casă, o altă țară. Nu este vorba doar despre o senzație întâmplătoare. Biblia ne spune că omul a fost creat și așezat de Dumnezeu într-o „casă,” o grădină care se numea Eden. Această casă era caracterizată de siguranță și de abundență. Cel mai minunat lucru însă era prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei. Odată ce primii oameni l-au respins pe Dumnezeu, alegând să încalce voia Sa, au fost alungați. Iată ce spune Genesa 3:23-24:

De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.

Din prezența lui Dumnezeu, omul ajunge să locuiască la „Răsărit de Eden. ” Aceeași sintagmă revine în capitolul 4 din cartea Genesa. După ce Cain comite păcatul crimei, este blestemat de Dumnezeu, iar pedeapsa primită de el  este legată, la fel ca în cazul lui Adam, de izgonire:

Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. (…) Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului; eu va trebui să mă ascund de Fața Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ; și oricine mă va găsi mă va omorî. (…) Apoi Cain a ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. (Genesa 4:11, 13, 14, 16)

Cuvintele cheie ale acestor două texte sunt: izgonit, pribeag și fugar. Odată cu căderea în păcat omul este dislocat, este alungat. Nu este vorba doar despre o chestiune ce ține de locație, ci esența acestei drame este despărțirea omului de prezența lui Dumnezeu. Această stare a omului, departe de casă, departe de Dumnezeu este descrisă de cartea Genesa prin formularea la Răsărit de Eden.

Suntem cu studiul nostru în cartea Exodul, iar poporul Israel este un popor care se află în călătoria spre casă, spre țara pe care Dumnezeu le-o promisese. Dumnezeu însă știa bine că nicio țară și nicio casă nu pot stâmpăra dorul omului după adevărata casă, adică după locul în care locuiește EL. În sensul acesta, poruncește ridicarea unui cort. Scopul acestuia era ca El să poată locui în mijlocul poporului: „Să-mi faci un locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8)

Cortul era un mijloc de a recrea Edenul, un fel de hartă pentru a-i ajuta pe evrei, dar și pe noi, să găsim din nou drumul spre casă. În ce fel amintește cortul de grădina Edenului? Iată câteva indicii:

-lista de materiale pentru ridicarea cortului începe cu aurul și se sfârșește cu onixul (Exodul 25:3-7). Aceasta amintește de descrierea Edenului: „Aurul din țara aceasta este bun; acolo se găsește și bedelion și piatră de onix.” (Genesa 2:12)

–descrierea sfeșnicului din cort (Exodul 25:3-7) amintește de pomul vieții, din mijlocul grădinii.

-de 7 ori citim, în cadrul relatării creației că „Dumnezeu a zis.” (Genesa 1:3, 6, 9, 14, 20, 24, 26). De 7 ori, cadrul instrucțiunilor date pentru facerea cortului, „Dumnezeu a zis.” (Exodul 25:1, 30:11, 17, 22, 34; 31:1, 12).

-Mai mult, ambele descrieri, Edenului și a Cortului, se sfârșesc cu descrierea Sabatului.

Sintetizând cele spuse până acum Cortul Întâlnirii reprezenta o întoarcere în Eden, pentru că făcea posibilă, chiar dacă într-un sens limitat, prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. În același timp, Cortul anticipa evenimente viitoare: prima venire a lui Hristos, Cel Care a fost Dumnezeu umblând printre oameni, dar și a doua venire a lui Hristos și intrarea în cetatea cerească, unde copiii lui Dumnezeu vor locui pentru totdeauna în prezența Sa. Elementele prezente în cort sunt indicii ale Edenului trecut, dar și al celui viitor.

Chivotul: a ajunge acasă, înseamnă a trăi sub domnia lui Dumnezeu

Dimensiunile chivotului sunt identice cu dimensiunile pe care le avea suportul pentru picioare al unui rege din perioada respectivă (25:10-13). Atunci când un rege se scula pentru a judeca, își sprijinea picioarele pe acest suport. Există versete biblice care vorbesc despre întregul pământ, ca fiind așternutul picioarelor lui Dumnezeu (Isaia 66:1). Mai mult, pe capacul chivotului erau heruvimi, aceștia fiind asociați întotdeauna cu prezența și slava lui Dumnezeu. Chivotul era deci locul unde se manifesta prezența lui Dumnezeu, iar domnia Sa era exprimată prin poruncile care erau așezate în chivot. Peste Chivot, era însă așezat capacul îndurării, capac care ne vorbește despre ispășire și despre faptul că păcatul nostru este acoperit. Dumnezeu domnește cu dreptate, dar și cu îndurare. Chivotul era așezat în locul prea sfânt sau sfânta sfintelor. Tot ce era legat de chivot era făcut din aur. Acolo erau investite cele mai prețioase și scumpe materiale, deși chivotul era în întuneric, nevăzut, fiind așezat în locul cel mai puțin accesibil din Cort. Acest fapt ilustrează cât se poate de clar menirea cortului, aceea de a face posibilă prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, dar și faptul că această prezență a lui Dumnezeu era ceea ce poporul avea mai scump.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte

Cartea Leviticul ne arată că era vorba despre douăsprezece pâini care erau puse în două șiruri a câte șase pâini și erau schimbate în fiecare săptămână. Era câte o pâine pentru fiecare seminție a lui Israel, ceea ce indica faptul că fiecare seminție era bine venită și era așteptată să aibă părtășie cu Dumnezeu. Mai mult, această masă cu pâini indica și faptul că Dumnezeu era Acela care urma să se îngrijească de toate nevoile poporului. În Exodul 24 citim despre modul în care bătrânii lui Israel au intrat în prezența lui Dumnezeu. Aceștia nu doar că nu au fost nimiciți, ci au mâncat și au băut în prezența Lui. Prezența Mesei în Cortul Întâlnirii indică genul de relație pe care Dumnezeu dorește să o aibă cu poporul Lui, fiind în același timp o anticipare a ospățului ceresc care va începe la sfârșitul veacurilor și va ține cât veșnicia.

Sfeșnicul

Acesta trimite la pomul vieții, dar, în același timp, aducea lumină în Cortul Întâlnirii. În Ioan capitolul 1, ni se vorbește despre Hristos: „în El era viața și viața era lumina oamenilor.” În Evanghelia după Ioan, la fel ca în Cortul Întâlnirii, cele două elemente, viața și lumina, sunt aduse împreună.

Ajunși în acest punct, putem observa cu toate elementele cortului indică spre Domnul nostru Isus Hristos, Cortul lui Dumnezeu printre oameni:

-Hristos este Adevăratul chivot: „Și Cuvântul S-a făcut și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14) El a adus domnia, a adus Împărăția lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Mai mult, atunci când suntem așezați în El, noi ne plasăm sub domnia lui Dumnezeu.

-Isus este adevărata pâine: „Isus le-a zis: „Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.”  (Ioan 6:35). Prin trupul lui frânt, avem acces în prezența lui Dumnezeu și părtășie cu El. Doar prin Trupul Său frânt putem gusta adevărata viață.

-Isus este adevărata lumină: „Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt lumina lumii; cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8:12)

 

Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său- și fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.

Evrei 10:19-22

Detalii

Dată:
13 iunie 2019
Oră:
6:00 PM - 7:30 PM

Detalii

Dată:
13 iunie 2019
Oră:
6:00 PM - 7:30 PM