Loading Evenimente

« All Events

  • Acest eveniment a trecut.

Meditatie

2 mai 2019 @ 6:00 PM - 7:30 PM

Dragi frați și surori,

vremurile pe care le trăim sunt vremuri tulburi, caracterizate de multă nesiguranță și multă incertitudine. În astfel de vremuri, nu puțini sunt credincioșii care se clatină sau își pierd nădejdea. Tocmai din pricina aceasta, îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru Învierea Domnului Isus Hristos dintre cei morți. Aceasta conferă credinței noastre certitudine, siguranță și pace. Mă rog ca la Sărbătoarea Învierii, credința ta să fie consolidată și să primești puteri înnoite pentru a trăi cu pasiune pentru Hristos și pentru a putea să Îl vestești și altora!

În continuare, vom medita alături de James Montgomery Boice la acele realități pe care Învierea lui Hristos le confirmă definitiv și irevocabil:

CONFIRMAREA EXISTENȚEI LUI DUMNEZEU

Care sunt doctrinele care depind de înviere? Prima doctrină este aceea că există un Dumnezeu și că Dumnezeul Bibliei este adevăratul Dumnezeu. Oare există Dumnezeu? Dacă într-adevăr există, ce fel de Dumnezeu este El? Acestea sunt primele și cele mai importante întrebări la care orice religie sau conducător religios trebuie să găsească răspuns. Problema este că acești conducători religioși au oferit răspunsuri foarte diferite. Cum putem fi siguri care răspuns este cel corect, dacă există vreunul? Numai învierea lui Isus Cristos ne oferă această siguranță.

CONFIRMAREA DUMNEZEIRII LUI CRISTOS

În al doilea rând, învierea lui Cristos confirmă doctrina despre dumnezeirea Domnului nostru. Cât timp a trăit pe pământ, Isus a pretins că este egal cu Dumnezeu și că Dumnezeu Îl va învia din morți la trei zile după ce va fi fost răstignit de autoritățile evreiești și romane. Dacă nu ar fi avut dreptate, pretenția lui s-ar fi dovedit a fi ori rătăcirea unui nebun, ori o blasfemie. Dacă a avut dreptate, învierea urma a fi calea în care Dumnezeu îi confirmă pretenția. Oare a confirmat-o Dumnezeu? Oare a înviat Isus dintre cei morți? Da, a înviat. Învierea este confirmarea de către Dumnezeu a divinității lui Isus Cristos.

CONFIRMAREA JUSTIFICĂRII

În al treilea rând, învierea lui Isus stabilește doctrina că toți cei care cred în Cristos sunt considerați justificați de toate păcatele. Pavel învață acest lucru și în Epistola către Romani. „…Isus Cristos, Domnul nostru…a fost dat [la moarte] din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți” (în limba engleză, „a înviat pentru justificarea noastră,” n.tr.) (Rom. 4: 24-25). O traducere mai bună ar putea fi „Isus a fost omorât pentru că noi am păcătuit și a fost înviat pentru că noi am fost justificați.” Învierea este declarația lui Dumnezeu că a acceptat jertfa lui Isus Cristos pentru păcatul uman.

CONFIRMAREA SFINȚIRII

În al patrulea rând, învierea lui Cristos este și dovada faptului că fiecare creștin poate trăi o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Învățătura Scripturilor conform căreia, în funcție de standardele lui Dumnezeu, nu există nicio fărâmă de bine în om este adevărată atât în cazul creștinilor, cât și al necreștinilor. Oamenii pot face lucruri bune dacă le evaluăm din perspectiva standardelor omenești. De-a lungul istoriei au existat filantropi și umaniști de excepție pentru necreștini. Dar nimeni nu poate face binele, conform standardelor lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce facem este corupt prin simpla noastră atingere. Omul nu poate învinge păcatul, dar dacă Isus este viu, atunci viața lui poate fi trăită în noi, iar sfințenia autentică este posibilă. Acest lucru se întâmplă prin „nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Cristos, prin faptul că L-a înviat din morți” (Efes. 1:19-20).

CONFIRMAREA VIEȚII VEȘNICE

În al cincilea rând, învierea lui Isus e dovada faptului că moartea nu este sfârșitul vieții. De fapt, moartea este învinsă pentru toți cei care, prin credință, sunt uniți cu El. Când era încă pe pământ, Isus le-a spus ucenicilor: „Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi” (Ioan 14:3). Aceste versete vorbesc și despre învierea ucenicilor. Tot astfel, apostolul Pavel a scris: „Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El (1 Tes. 4:14). Cel care crede în Cristos este unit cu Cristos prin credință în așa fel încât, dacă Isus a înviat din morți, credinciosul trebuie să învieze și el. Am fost uniți cu El în moarte. Vom fi una cu El și în înviere.

CONFIRMAREA JUDECĂȚII

În cele din urmă, învierea lui Isus Cristos este și garanția judecății finale a tuturor celor care au respins Evanghelia. Pe Câmpul lui Marte, Pavel a predicat faptul că Dumnezeu „a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți” (Fapt. 17:31). Cristos a vorbit despre judecata finală când trăia pe pământ, afirmând că El va fi judecătorul. Faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți este dovada confirmării celor spuse de El. Există o adeverire a faptului că ziua judecății vine.

(James Montgomery Boice, Fundamente ale Credinței Creștine)

Detalii

Data:
2 mai 2019
Timp:
6:00 PM - 7:30 PM

Detalii

Data:
2 mai 2019
Timp:
6:00 PM - 7:30 PM