688 – 19.04.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

19 aprilie Levitic 23 Psalmul 30 Eclesiastul 6 2 Timotei 2
20 aprilie Levitic 24 Psalmul 31 Eclesiastul 7 2 Timotei 3
21 aprilie Levitic 25 Psalmul 32 Eclesiastul 8 2 Timotei 4
22 aprilie Levitic 26 Psalmul 33 Eclesiastul 9 Tit 1
23 aprilie Levitic 27 Psalmul 34 Eclesiastul 10 Tit 2
24 aprilie Numeri 1 Psalmul 35 Eclesiastul 11 Tit 3
25 aprilie Numeri 2 Psalmul 36 Eclesiastul 12 Filimon 1

Sarbatoriti:

Sarchiz Sergiu
Toader Florian
Armenişan Stelian
Ciortuz Gina Gabriela


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Uniți în rugăciune (V) – pentru Biserică -în fiecare marți, între orele 17:00-18:00-

Să citim Efeseni 1:1-23 (priviți cu atenție la Efesenni 1:10). Opțional, puteți citi și Ioan 17, o rugăciune pe care Domnul a rostit-o tocmai în Săptămâna Mare.

Notă: Devoționalul de astăzi este ceva mai lung și a devenit un cuvânt de învățătură despre baza unității bisericii. Credem că citirea lui este benefică, dar, dacă se dorește, se poate trece peste el, direct la motivele de rugăciune.
Va rămâne biserica unită chiar și în aceste vremuri în care nu mai putem veni împreună la închinare?
Răspunsul este un „da” apăsat. Biserica va rămâne unită, pentru că unitatea ei nu se bazează pe oameni, ci pe Dumnezeul Binecuvântat, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt.

Tema unității apare în Biblie încă din primele capitole, dar nu întotdeauna într-o lumină pozitivă. Avem, de pildă, Genesa cap. 11, unde ni se vorbește despre unitatea locuitorilor pământului. Aceștia erau uniți de o singură limbă și de un scop comun. Dumnezeu este însă Cel care strică această unitate, încurcând limbile oamenilor? De ce o face? O face pentru că unitatea oamenilor nu era centrată în El, ci împotriva Lui. Unitatea oamenilor nu avea ca scop glorificarea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, era o uneltire împotriva Lui. Nu era unitatea oamenilor dependenți de Dumnezeu, care acționează în puterea Lui, ci unitatea oamenilor care doresc să arate că „se descurcă” fără Dumnezeu. Învățăm de aici că, la fel ca orice realitate din creație, și unitatea poate fi și este pervertită.

Care sunt însă semnele și condițiile adevăratei unități?

În primul rând, adevărata unitate are ca obiect glorificarea lui Dumnezeu, manifestată prin împlinirea voii Lui. La un moment dat, familia pământească a Domnului Isus Îl caută. Răspunsul pe care El îl oferă a surpins și surprinde, pentru că el afirmă că familia lui este formată din cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Putem afirma că există unitate plăcută lui Dumnezeu, acolo unde oamenii nu sunt preocupați să se afirme, ci sunt pasionați să proclame slava lui Dumnezeu. Nu doresc să își impună propria agendă, ci sunte preocupați de planurile lui Dumnezeu și extinderea Împărăției Lui.
În al doilea rând, adevărata unitate este întotdeauna centrată în Hristos sau, așa cum mai spunem, este cristocentrică. „În Hristos” este una dintre expresiile cel mai des folosite în Noul Testament și, în mod deosebit, în scrierile apostolului Pavel. În Efeseni 1:10, apostolul Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu care este acela de „a-Și uni iarăși într-Unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.” La primul punct, spuneam că unitatea plăcută lui Dumnezeu este aceea unde oamenii sunt pasionați de gloria lui și de împlinirea voii Sale. Hristos a venit tocmai ca să împlinească planurile Tatălui și a fost expresia perfectă a voii Sale. Orice unitate autentică Îl are în centru pe Domnul Isus Hristos și este posibilă doar prin lucrarea Lui perfectă! Restul este vorbărie religioasă, fără substanță. Oamenii vor fi mereu dispuși să se angajeze în demersuri religioase, în discursuri religioase vagi și generale, dar dacă Isus Hristos, Fiul Întrupat al lui Dumnezeu nu este temelia, nu putem vorbi despre o unitate spirituală autentică.

În al treilea rând, adevărata unitate este înfăptuită întotdeauna de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă la Babel, limbile sunt împărțite, atunci când Duhul coboară în ziua Cinzecimii, bariera lingvistică este depășită, prin lucrarea Sa supranaturală. Vestea bună a Evangheliei transcende barierele lingvistice și îi unește pe toți cei prezenți. Mai mult, noi știm că unitatea este subminată de egoism, dorința de afirmare de sine, răutate și, uneori, chiar ură. Oamenii firești ajung inevitabil la dezbinare, pentru că lucrurile enumerate mai devreme se constituie ca motivația lor de bază, după cum arată apostolul Pavel în Galateni 5. Duhul Sfânt însă locuiește în credincios și produce acolo roada Sa: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare…Cu alte cuvinte, produce în noi caracterul și chipul lui Hristos, astfel încât, la fel ca Domnul nostru, să dorim și noi să trăim doar pentru Gloria Tatălui și împlinind voia Lui.

Va rămâne biserica unită în aceste vremuri? Categoric, DA! Pentru că unitatea ei nu este dependentă de programe, proiecte; unitatea ei nu este dependentă de oameni, ci de Dumnezeul Triunic, de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Dacă fiecare dintre noi caută să se apropie în aceste vremuri tot mai mult de acest Dumnezeu minunat, vom rămâne aproape și unii de alții!

Astăzi ne vom ruga:
1. Ca în Săptămâna Mare, mulți frați și surori să găsească timpul și liniștea necesară pentru a sta în post și rugăciune.
2. Ne rugăm ca în aceste clipe, Dumnezeu (1) Să ni se descopere și să ne ajute să vedem Slava Lui. (2) Să ne ajute să înțelegem mai bine lucrarea Lui Salvatoare pentru noi și să ne ajute să ne odihnim și să ne găsim pacea în ceea ce El a făcut. (3) Să ne dea o dorință de pocăință. Să nu ascundem păcatele, să nu ne menajăm firea păcătoasă, ci să aducem totul la Lumină și să cerem curățirea Sângelui Sfânt al lui Hristos pentru orice păcat. (1 Ioan 1:9) (4) Să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt care să înnoiască viața noastră.
Toate aceste lucruri le cerem, convinși că vor conduce la întărirea părtășiei și a unității bisericii. O facem întemeiați pe Cuvântul lui Dumnezeu care zice: „Dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții.” (1 Ioan 1:7a)
3. Ne rugăm (1) pentru cei care sunt singuri la sărbătoare. (2) Pentru cei care se luptă cu depresia și cu descurajarea, care îi împiedcă să se bucure de sărbătoare. (3) Pentru cei care chiar în clipele acestea sunt încercați de boală și suferință: Moise, Cerasela și Otniel Vrăjitor-depistați pozitiv cu COVID-19; pentru sora Aneta Ciortuz-a suferit un atac cerebral, iar aceste zile zile sunt critice pentru recuperarea dumneaei. Pentru fratele Iacob Gheorghe care a căzut de pe un scaun și s-a accidentat.
4. Ca în aceste vremuri Dumnezeu să nimicească toate planurile celui rău, care, prin minciună, seamănă ură și dezbinare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea discernământ pentru a ști să deosebim adevărul de minciună și să nu ne lăsăm copleșiți de minciună și să rămânem ferm înrădăcinați în adevărul lui Dumnezeu!
5. Pentru lucrările de restaurare care se fac în această perioadă la clădirea bisericii. Ne rugăm pentru protecția celor care lucrează, pentru înțelepciune și putere de muncă. Ne rugăm în mod deosebit pentru frații Cristi Jurescu și Cornel Maftei, dar și pentru cei din echipă care nu Îl cunosc pe Domnul.
6. Ne rugăm ca fiecare familie să devină la sărbătoare o biserică, inundată de lumina și viața nouă pe care le aduce Învierea Domnului Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci!

Valentin Făt.

Săptămâna mare și Învierea, pe zile

Am intrat Săptămâna mare. Este un timp în care mulți dintre noi căutăm să mergem alături de Domnul nostru, să Îl ascultăm, să contemplăm patima Lui și să ne minunăm încă o dată de învierea lui glorioasă. M-am gândit că schița de mai jos, care încadrează evenimentele din viața Domnului în zilele săptămânii, ne va fi folositoare. Cred că este de prisos să mai adaug că o astfel de împărțire rămâne mereu aproximativă, iar încadrarea exactă a unora dintre evenimente și cuvântări este imposibilă. Țin să subliniez că nu este o schiță realizată de mine. Ea a fost preluată și tradusă din cartea The Final Days of Jesus, de Andreas J. Kostenberger și Justin Taylor. Pentru cei interesați, editura Crossway oferă cartea gratuit în această perioadă (limba engleză). Ea poate fi descărcată aici!

Sărbători pline de har tuturor!

Săptămâna Mare și Învierea, pe zile

Duminică

 • Isus intră în Ierusalim: Matei 21:1-11; Marcu 11:1-10; Luca 19:29-44; Ioan 12:12-19
 • Isus Își prezice moartea: Ioan 12:20-36
 • Isus vizitează templul: Matei 21:14-17; Marcu 11:11

Luni (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus blestemă smochinul: Matei 21:18-19; Marcu 11:12-14
 • Isus curăță templul: Matei 21:12-13; Marcu 11:15-18; Luca 19:45-48.

Marți (LIVE: ORA 19:00)

 • Lecția oferită de blestemarea smochinului: Matei 21:20-22; Marcu 11:20-26
 • Isus dă învățătură și se angajează în diverse discuții la templu: Matei 21:23-(cap.)23:29; Marcu 11:27-(cap.)12:44; Luca 20:1-(cap.)21:4
 • Isus prezice viitorul: Matei (cap.) 24-25; Marcu 13:1-37; Luca 21:5-36

Miercuri (este o zi despre care cunoaștem foarte puțin…) (LIVE: ORA 19:00)

 • Isus continuă să dea învățătură în templu: Luca 21:37-38
 • Sanhedrinul complotează să Îl omoare pe Isus: Matei 26:3-5; Marcu 14:1-2; Luca 22:1-2

Joi (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus îi trimite pe ucenici, Petru și Ioan, să pregătească o cameră, în Ierusalim, pentru masa de Paște: Matei 26:17-19; Marcu 14:12-16; Luca 22:7-13
 • Seara, Isus mănâncă masa de Paște cu ucenicii, anunță că unul dintre ei Îl va vinde și instituie Masa Domnului: Matei 26:20-29; Marcu 14:17-23; Luca 22:14-30
 • În timpul mesei, Isus spală picioarele ucenicilor și le oferă Cuvântarea din camera de sus: Ioan 13:1-(cap.)17:26
 • Isus cântă o cântare împreună cu ucenicii, după care merg înspre Muntele Măslinilor: Matei 26:30; Marcu 14:26; Luca 22:39
 • Isus prezice lepădarea lui Petru: Matei 26:31-35; Marcu 14:27-31; Luca 22:31-34
 • Isus oferă ultimele porunci practice: Luca 22:35-38
 • Isus și ucenicii merg în Ghetsimani, unde se luptă în rugăciune, iar ucenicii se luptă să nu adoarmă, în acel ceas târziu din noapte: Matei 26:36-46; Marcu 14:32-42; Luca 22:40-46

Vineri (LIVE: ORA 18:00)

 • Isus este trădat de Iuda și arestat de autoritățile evreiești (cândva după miezul nopții, vineri dimineața foarte devreme): Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12
 • Isus are parte de o audiere formală înaintea lui Ana (fost mare preot și socrul lui Caiafa): Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:63-71
 • Așa cum a fost prezis, Petru se leapădă de Domnul și cocoșul cântă: Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54b-62; Ioan 18:15-18, 25-27
 • După răsăritul soarelui, în dimineața zilei de vineri, o reuniune finală și completă a Sanhedrinului Îl condamnă pe Isus la moarte și îl trimite în fața lui Pilat din Pont: Matei 27:1-2; Marcu 15:1.
 • Iuda se răzgândește, aduce înapoi argintul și se spânzură: Matei 27:3-10
 • Pilat Îl interoghează pe Isus și Îl trimite la Irod Antipa: Matei 27:11-14; Marcu 15:2-5; Luca 23:1-7; Ioan 18:28-38
 • Irod Îl interoghează pe Isus și Îl trimite înapoi la Pilat: Luca 23:8-12.
 • Isus apare înaintea lui Pilata doua oară și este condamnat la moarte: Matei 27:15-26; Marcu 15:6-15; Luca 23:13-25; Ioan 18:38b-19:16.
 • Isus este batjocorit și merge spre Golgota: Matei 27-27-34; Marcu 15:16-23; Luca 23:26-49; Ioan 19:17
 • Isus este răstignit între doi tâlhari: Matei 27:35-44; Marcu 15:24-32; Luca 23:33:43; Ioan 19:18-27
 • Isus Își dă duhul: Matei 27:45-56; Marcu 15:33-41; Luca 23:44-49; Ioan 19:28-37.
 • Iosif din Arimateea îl îngroapă pe Isus într-un mormânt nou: Matei 27:57-61; Marcu 15:42-47; Luca 23:50-56; Ioan 19:38-42.

Sâmbătă

 • Preoții cei mai de seamă și fariseii, plasează o gardă la mormânt, cu permisiunea lui Pilat: Matei 27:62-66.

Duminică  (LIVE: ORA 10:00 si 18:00)

 • Femeile descoperă mormântul gol și primesc un mesaj din partea îngerilor: Matei 28:1-7; Marcu 16:1-7; Luca 24:1-7; Ioan 20:1
 • Femeile, pline de teamă și de bucurie părăsesc grădina pentru a-i anunța pe ucenici: Matei 28:8-10; Luca 24:8-11; Ioan 20:2
 • Primind veștile de la Maria Magdalena, Petru și Ioan aleargă la mormânt și îl găsesc gol: Luca 24:12; Ioan 20:3-10.
 • Maria se întoarce la mormânt și se întâlnește cu Isus: Ioan 20:11-18
 • Isus se arată lui Cleopa și unui prieten pe drumul către Emaus: Luca 24:13-35.
 • În acea seară, Isus se arată celor doisprezece, cu excepția lui Toma, într-o casă din Ierusalim: Luca 24:36-43; Ioan 20:19-23.
 • Arătări de mai târziu ale lui Isus și Înălțarea
 • Isus se arată celor unsprezece și lui Toma: Ioan 20:24-31
 • Isus se arată unora pe malul Mării Galileii: Ioan 21.
 • Marea Trimitere: Matei 28:16-20 (vezi și Luca 24:45-49; Ioan 20:21-23; Fapte 1:8)
 • Înălțarea: Luca 24:50-53; Fapte 1:9-11.

687 – 12.04.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

Va recomandam si articolul Săptămâna mare și Învierea, pe zile


Citirea Bibliei:

12 aprilie Levitic 16 Psalmul 19 Proverbe 30 1 Timotei 1
13 aprilie Levitic 17 Psalmul 20, 21 Proverbe 31 1 Timotei 2
14 aprilie Levitic 18 Psalmul 22 Eclesiastul 1 1 Timotei 3
15 aprilie Levitic 19 Psalmul 23, 24 Eclesiastul 2 1 Timotei 4
16 aprilie Levitic 20 Psalmul 25 Eclesiastul 3 1 Timotei 5
17 aprilie Levitic 21 Psalmul 26, 27 Eclesiastul 4 1 Timotei 6
18 aprilie Levitic 22 Psalmul 28, 29 Eclesiastul 5 2 Timotei 1

Sarbatoriti:

Curuţi Toma
Fulga Estera
Couci Alina Liliana
Gruescu Ana
Tamaş Isaia
Arnăut Vasile
Candreanu Ovidiu
Dănuţ Amalia
Nica-Brînzei Lucia
Buliga Daniel
Muntean Dănuţa


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Întâlnirile bisericii noastre la sărbătoare (anul acesta online)

12.04, duminică dimineața, orele 10:00-Intrarea Domnului în Ierusalim: mesaj Gabriel Rusu-Hack.

12.04, duminică seara, orele 18:00-Intrarea Domnului în Ierusalim: mesaj Valentin Făt.

În primele trei zile din săptămâna mare, veți putea viziona devoționale care vor evoca evenimentele din viața Domnului nostru, din zilele respective:

13.04, luni, orele 18:00-devoțional: Valentin Făt.

14.04, marți, orele 18:00-devoțional: Gabriel Rusu-Hack

15.04, miercuri, orele 18:00,-devoțional: Valentin Făt

16.04, Joia Mare, orele 18:00: mesaj Gabriel Rusu-Hack

17.04, Vinerea Mare, orele 18:00: mesaj Valentin Făt

19.04, Duminică dimineața: Sărbătoarea Învierii: mesaj Valentin Făt.

19.04, Duminică dimineața: Sărbătoarea Învierii: mesaj Gabriel Rusu-Hack.

23.04, Joi: mesaj Gabriel Rusu-Hack.

Uniți în rugăciune-pentru frații și surorile vârsnice (IV)

-în fiecare marți, între orele 17:00-18:00-
Să citim Isaia 46:3-4:
„Ascultați-mă, casa lui Iacov, și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc.”
Privind la cuvântul acesta, suntem uimiți de iubirea pe care Dumnezeu o are față de copiii Săi. El se poartă cu noi, întocmai cum un tată iubitor și bun se poartă cu copiii Lui. Este descrisă aici imaginea aceasta, atât de familiară, a unui copil care obosește din pricina drumului lung, iar tatăl îl ia în brațe…Ce minunat și ce glorios să știm că Cel care ne poartă în spinare, ca un Tată, este tocmai Dumnezeul Atotputernic. Mai mult, textul ne reamintește că El nu ne poartă pe umăr doar o bucată de drum, după care trebuie să ne pună jos, din pricina oboselii. Resursele Lui nu se epuizează, precum resursele unui tată pământesc care, în cele din urmă îmbătrânește și trebuie să fie el purtat de copii. Dumnezeu este Tatăl care „vrea să ne poarte,” până la „căruntețele noastre.” El nu se schimbă, ci rămâne Același și dorește să ne însoțească până la finalul parcursului. Ne poartă când suntem copii și tineri. Ne poartă prin vâltorile vieții de adult. Ne poartă însă și atunci când puterile ne părăsesc. Atunci când nu mai suntem siguri pe mișcările noastre și poate nici pe limpezimea minții și a judecăților noastre. Când toți ceilalți ne vor părăsi, Dumnezeu va fi acolo! Prezența lui rămâne asupra noastră, chiar și în valea umbrei morții! Deci, fie că suntem tineri, fie că suntem vârstnici, să ne aruncăm în brațele Tatălui nostru. El „vrea să ne poarte!”
După cum se poate anticipa din scurtul devoțional de mai sus, în această seară de marți, ne vom ruga pentru frații și pentru surorile vârstnice din adunare:

1. Mulțumim Domnului pentru ei, pentru înțelepciunea și drgostea pe care le-a turnat în inima lor. Mulțumim pentru că astăzi, putem să ne bucurăm de rezultatele muncii și ale dedicării lor.

2. Ne rugăm ca în această perioadă de boală, Dumnezeu să îi ferescă de infectare și să le întărească trupurile. Ne rugăm pentru cei care de multă vreme se luptă cu boala. În mod deosebit, în zilele aceastea, ne rugăm pentru sora Aneta Ciortuz. Dumneaei a suferit un accident cerebral și este internată.

3. Ne rugăm pentru cei care sunt singuri sau neglijați de copiii lor. Ne unim în rugăciune cu acei frați și surori în vârstă care se roagă pentru copiii lor ce încă nu sunt pe cale.

4. Ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea și înțelepciunea de a-i iubi, prețui și respecta mai mult!
!!!Sugestie practică!!!!
Împletind partea de rugăciune cu acțiunea, practică, fă-ți timp să dai un telefon unei persoane vârstnice din adunare pentru a afla ce mai face și pentru a-i spune că te rogi pentru ea. (Numerele de telefon pot fi obținute la Eliza Rigo, Maria Preda sau Mariana Orășanu)
Tot în această seară de marți continuăm să ne rugăm:

5. Pentru ca boala să regreseze. Pentru vindecarea celor bolnavi și în stare critică.

6. Pentru personalul medical și pentru toate celelalte categorii de lucrători implicate în prevenirea răspândirii și în vindecarea bolii. Ne rugăm pentru cei care cercetează în vederea producerii unui vaccin. În mod special, aducem înaintea Domnului personalul medical din biserica noastră: Luminița Liubimirescu, Alina Golea, Cristina Blaga (Ciortuz), Ana Maria Barna, Claudia Sadagurschi, Felicia Budea, Ionela Mihalcea, Anca Dudaș, Ema Murariu și Alina Jurescu.

7. Cu mulțumiri pentru persoanele vindecate și pe cale de recuperare. În mod special, suntem mulțumitori pentru că fratele Daniel Grigoriciun, director RVE Suceava, se simte mai bine.
8. Pentru unitatea bisericii, în aceste vremuri în care nu putem să ne întâlnim fizic.
Nădejdea noastră rămâne Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci!
Valentin Făt.

686 – 05.04.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

05 aprilie Levitic 8 Psalmul 9 Proverbe 23 1 Tesaloniceni 2
06 aprilie Levitic 9 Psalmul 10 Proverbe 24 1 Tesaloniceni 3
07 aprilie Levitic 10 Psalmul 11, 12 Proverbe 25 1 Tesaloniceni 4
08 aprilie Levitic 11, 12 Psalmul 13, 14 Proverbe 26 1 Tesaloniceni 5
09 aprilie Levitic 13 Psalmul 15. 16 Proverbe 27 2 Tesaloniceni 1
10 aprilie Levitic 14 Psalmul 17 Proverbe 28 2 Tesaloniceni 2
11 aprilie Levitic 15 Psalmul 18 Proverbe 29 2 Tesaloniceni 3

Sarbatoriti:

Albu Harangozo Atila
Greceanu Angelica
Abrudan Valentina
Boangiu Florin
Secară Radu
Boangiu Ştefan
Cristea Maria


Anunturi:

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Plan citire Biblie – APRILIE 2020

Pentru luna aprilie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata   Seara
Cartea Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea Capitol
Levitic 4 Psalmi 1 , 2 1 Proverbe 19 Coloseni 2
Levitic 5 Psalmi 3 , 4 2 Proverbe 20 Coloseni 3
Levitic 6 Psalmi 5 , 6 3 Proverbe 21 Coloseni 4
Levitic 7 Psalmi 7 , 8 4 Proverbe 22 1 Tesaloniceni 1
Levitic 8 Psalmi 9 5 Proverbe 23 1 Tesaloniceni 2
Levitic 9 Psalmi 10 6 Proverbe 24 1 Tesaloniceni 3
Levitic 10 Psalmi 11 , 12 7 Proverbe 25 1 Tesaloniceni 4
Levitic 11 , 12 Psalmi 13 , 14 8 Proverbe 26 1 Tesaloniceni 5
Levitic 13 Psalmi 15 , 16 9 Proverbe 27 2 Tesaloniceni 1
Levitic 14 Psalmi 17 10 Proverbe 28 2 Tesaloniceni 2
Levitic 15 Psalmi 18 11 Proverbe 29 2 Tesaloniceni 3
Levitic 16 Psalmi 19 12 Proverbe 30 1 Timotei 1
Levitic 17 Psalmi 20 , 21 13 Proverbe 31 1 Timotei 2
Levitic 18 Psalmi 22 14 Eclesiastul 1 1 Timotei 3
Levitic 19 Psalmi 23 , 24 15 Eclesiastul 2 1 Timotei 4
Levitic 20 Psalmi 25 16 Eclesiastul 3 1 Timotei 5
Levitic 21 Psalmi 26 , 27 17 Eclesiastul 4 1 Timotei 6
Levitic 22 Psalmi 28 , 29 18 Eclesiastul 5 2 Timotei 1
Levitic 23 Psalmi 30 19 Eclesiastul 6 2 Timotei 2
Levitic 24 Psalmi 31 20 Eclesiastul 7 2 Timotei 3
Levitic 25 Psalmi 32 21 Eclesiastul 8 2 Timotei 4
Levitic 26 Psalmi 33 22 Eclesiastul 9 Titus 1
Levitic 27 Psalmi 34 23 Eclesiastul 10 Titus 2
Numeri 1 Psalmi 35 24 Eclesiastul 11 Titus 3
Numeri 2 Psalmi 36 25 Eclesiastul 12 Filimon 1
Numeri 3 Psalmi 37 26 Cantarea Cantarilor 1 Evrei 1
Numeri 4 Psalmi 38 27 Cantarea Cantarilor 2 Evrei 2
Numeri 5 Psalmi 39 28 Cantarea Cantarilor 3 Evrei 3
Numeri 6 Psalmi 40 , 41 29 Cantarea Cantarilor 4 Evrei 4
Numeri 7 Psalmi 42 , 43 30 Cantarea Cantarilor 5 Evrei 5
                 

Uniți în rugăciune: pentru familie (III)

Uniți în rugăciune: pentru familie (III)

-în fiecare marți de la orele 17:00-

Continuăm să ne rugăm și în această seară, între orele 17:00-18:00. O facem întemeiați pe porunca Domnului, dar și pe promisiunea că El ne va asculta și va răspunde.

Mai întâi să citim Matei 6:25-34.

Se pare că perioada de încercare va fi mai lungă decât anticipam sau, cel puțin, decât speram, așa că devenim tot mai apăsați, tot mai împovărați, iar întrebările legate de viitor încep să se rotească aproape necontrolate în mintea noastră. Boala care în urmă cu câteva luni era într-o țară îndepărtată a răpus acum oameni pe care i-am cunoscut și care ne erau dragi. Oare ne va atinge și pe noi? Dacă da, va fi trupul nostru suficient de puternic încât să lupte și să biruiască? Ce se va întâmpla cu slujbele noastre? Vom avea bani suficienți ca să ne întreținem familiile, ca să putem purta de grijă copilașilor noștri? Vom putea să ne plătim ratele? Atunci când începem să ne gândim la copii apar multe alte întrebări: vor repeta anul școlar, vor mai da examenele pe care le așteptau? Vor rezista acestei lungi perioade de izolare? Dar noi, vom rezista….M-am oprit la doar câteva întrebări/îngrijorări. După cum bine știm, sunt mult mai multe.

În larma furioasă creată de aceste întrebări răsună, peste veacuri, chemarea Mântuitorului, plină de pace și de autoritate: „Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine…” (Matei 6:34). Ce dorește Domnul nostru să ne spună prin aceste cuvinte?

(1) Nu puteți controla viitorul! Învățați că viitorul vostru, al copilașilor voștri și al familiilor voastre este în Mâna mea și în controlul Meu. Oricât de mult v-ați îngrijora, ne spune Domnul nostru, tot nu puteți anticipa și controla viitorul, cu toate cotiturile și evoluțiile lui neașteptate.

(2) Trăiți în prezent! Mai mult, Domnul nostru ne cheamă să trăim în prezent. Nu trebuie să ne chinuim, încercând să străpungem viitorul cu privirea noastră, dar suntem chemați „să fim prezenți în prezent.” Nu să ne sfărâmăm mintea cu ceea ce s-ar putea să se întâmple, ci să punem mâna și să facem ceea ce putem și trebuie să facem azi. În timp ce ne bazăm pe credincioșia lui Dumnezeu pentru viitor, să căutăm să Îi fim credincioși lui acum. Să nu ne frământăm prea mult cu privire la ce se va întâmpla cu cei dragi ai noștri, ci să fim astăzi o binecuvântare pentru ei, prin dragostea pe care le-o arătăm și prin slujirea de care le facem parte.

(3) Ancorați-vă în credincioșia lui Dumnezeu din trecut! Hristos ne cheamă să nu ne îngrijorăm cu privire la viitor, pentru că putem să ne bizuim pe credincioșia lui din trecut. „Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine,” ci amintiți-vă că Domnul vostru v-a purtat cu o credincioșie deplină, în toate zilele care au trecut!

Astfel, ne rugăm:

1. Ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pacea și liniștea lăuntrică pe care o au doar oamenii care se încred în El.

2. Să fim ajutați să nu risipim aceste zile, așteptând doar să treacă încercarea, ci să facem tot ceea ce trebuie, chiar dacă vremurile sunt rele.

3. În mod deosebit ne rugăm pentru familiile noastre:

-pentru copiii noștri. Să nu fie cuprinși de panică, de neliniște, de agitație. Să poată învăța lucruri noi, chiar și în această perioadă de izolare.

-pentru părinți. Să aibă siguranța că Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru familiile noastre. Să existe multă răbdare în relația dintre soți și soții, dar și între frați și între părinți și copii. Să putem să ne rugăm, să cântăm, să citim din Biblie împreună.

-pentru bunici: să fie ocrotiți și păziți de boală în această perioadă grea. Să simtă dragostea copiilor și a nepoților lor. În mod deosebit ne rugăm pentru bunicii/bunicile care sunt văduvi/văduve, iar lipsa de socializare îi face să resimtă și mai dureros această singurătate.

4. Ne rugăm pentru municipiul Suceava și localitățile din Bucovina care au fost afectate.

-pentru sora Geta și pentru întreaga familie Candrianu.

-pentru Daniel Grigoriciuc, directorul RVE Suceava și întreaga lor casă.

-pentru Laura Tetel și familia lor.

5. Continuăm să ne rugăm pentru unitatea bisericii noastre și pentru ca fiecare serviciu online să fie o binecuvântare pentru cei care îl urmăresc. Mulțumim pentru departamentul tehnic care lucrează pentru ca aceste transmisii să fie posibile.

Aceste este doar un ghid menit să ne asiste în timpul de rugăciune. Simițiți-vă liberi să adăugați orice alte motive de rugăciune sau persoane pe care le cunoașteți!

Mereu cu nădejde în Isus Hristos, Același ieri și azi și în veci!

Valentin Făt

685 – 29.03.2020

In perioada ce urmeaza, Buletinele Duminicale vor fi disponibile doar online, intr-o forma prescurtata.

 


Citirea Bibliei:

29 martie Exod 40 Ioan 19 Proverbe 16 Filipeni 3
30 martie Levitic 1 Ioan 20 Proverbe 17 Filipeni 4
31 martie Levitic 2, 3 Ioan 21 Proverbe 18 Coloseni 1
01 aprilie Levitic 4 Psalmul 1, 2 Proverbe 19 Coloseni 2
02 aprilie Levitic 5 Psalmul 3, 4 Proverbe 20 Coloseni 3
03 aprilie Levitic 6 Psalmul 5, 6 Proverbe 21 Coloseni 4
04 aprilie Levitic 7 Psalmul 7, 8 Proverbe 22 1 Tesaloniceni 1

Sarbatoriti:

Boangiu Lucian
Bota Monica
Murariu Lidia
Capusan Livia

Anunturi:

 

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!