698 – 28.06.2020

Uniți în rugăciune

Săptămâna 28 iunie-4 iulie: pentru lucrarea muzicală a bisericii.

 

Continuăm să ne rugăm pentru încă un departament al lucrării din biserica noastră, cel muzica. Vă reamintim că în ultimele săptămâni ne-am rugat pentru diferitele lucrări care se desfășoară în biserica noastră:
(1) Departamentul tehnic

(2) Lucrarea cu copiii

(3) Awana

(4) Tinerii

(5) Familiile tinere.

Scopul principal al prezentării acestor lucrări aici este să ne rugăm pentru ele. În același timp însă, dorim să le cunoaștem, să îi cunoaștem și să îi încurajăm pe cei implicați și, dacă este cazul, să ne implicăm și noi!

Lucrarea muzicală de la Betania este împărțită în mai multe depatamente:

(1) Cântarea comună. Aici coordonator este Lucian Boangiu, ajutat de Ovidiu Căpușan (pian) Cristian Jurescu, Ion Costache, Gabriel Sadagurschi (voce).

(2) Corul. Acesta este dirijat de Carol Budai și Ovidiu Voaideș, fiind acompaniat de Ovidiu Căpușan.

(3) Orchestra. Orchestra este dirijată de Carol Budai.

(4) Sola Gratia. Sola Gratia este un dublu-cvartet coordonat de Carol Budai.

 

Ca text inspirativ, vom folosi Psalmul 40:3a: „Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.” Privind la acest scurt verset înțelegem că: (1) Muzica este darul lui Dumnezeu. El este Cel care pune cântarea în gura noastră. (2) Cea mai plăcută cântare, înaintea lui Dumnezeu, este aceea care izvorăște dintr-un suflet mântuit, răscumpărat. David primește cântare după ce Domnul a întins mâna și l-a scos din groapa pieirii (vezi v. 1 și 2). (3) Scopul cântărilor noastre trebuie să rămână Dumnezeu. Noi nu cântăm pentru că ne place, pentru a ne etala talentele sau pentru a genera anumite emoții, ci pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Cântarea noastră este de clar definită în acest verset: ea este „o laudă pentru Dumnezeul nostru!” Așa să ne ajute Domnul să o păstrăm!

Motive de rugăciune:

 1. 1. Mulțumim pentru darul muzicii. Mai important însă, îi mulțumim Domnului pentru darul salvării și pentru că gloria Lui și lucrarea Lui rămân motivele pentru care cântăm. Mulțumim pentru bucuria de a cânta împreună, de a ne uni nu doar vocile, dar și inimile. Mulțumim pentru toți cei implicați, pentru jertfa și devotamentul lor. Mulțumim pentru aceia care ne-au binecuvântat prin cântarea lor în perioada de izolare. Mulțumim pentru departamentul tehnic care susține lucrarea muzicală a bisericii.
 2. Ne rugăm ca restricțiile să fie ridicate cât mai grabnic, iar activitățile muzicale (cor, orchestră, grupul Sola Gratia) să poată fi reluate cât mai curând.
 3. Ne rugăm pentru cei implicați în coordonarea diferitelor lucrări muzicale, pentru răbdare, putere, înțelepciune.
 4. Ne rugăm pentru pianistul bisericii noastre, Ovidiu Căpușan. Mulțumim pentru el, cerem putere și energie, dar în același timp ne rugăm să se mai găsească persoane dăruite care să ajute în lucrarea aceasta. Continuăm să o aducem în rugăciunile noastre pe Laura Leontiuc care pentru o perioadă a cântat la pian în adunarea noastră, dar acum se luptă cu boala.
 5. Cel mai important, ne rugăm ca cei care cântă să o facă din inimi curate, motivația de dragostea Celui care ne-a iubit mai întâi, atunci când Și-a dat viața pentru noi: Isus Hristos, același ieri și azi și în veci!

Studiu biblic

Psalmii 42-43

 

Sinteza studiului: Momentele de descurajare sau depresie sunt o realitate și în viața celor credincioși, dar tocmai în astfel de clipe descoperim suficiența lui Dumnezeu pentru salvarea noastră deplină.

 

Structura textului: Chiar dacă cei doi psalmi, 42 și 43, pot fi abordați și separat, există mai multe argumente care ne determină să credem că ceele două capitole formează un text unitar: (1) În primul rând, refrenul: „Pentru ce te mâhnești suflete și gemi înlăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu , căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul  meu.” care apare de două ori în Ps. 42 (v. 5 și 11), dar și în Ps. 43:5. (2) În al doilea rând avem afirmația din Ps. 42:9b: „Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmașului?” care este reluată și în Ps. 43:2b, cuvântu cu cuvânt. (3) Suntem în cea de-a doua carte a psalmilor, iar primii psalmi, de la 42-49 sunt atribuiți fiilor lui Core. Mențiunea este făcută la începutul fiecărui psalm, cu excepția Ps. 43, o indicație că acesta este strâns legat de 42 și are același autor.

Structura textului este dată de refrenul care se repetă de trei ori, în 42:5, 11 și 43:5. Astfel avem:

-prima secțiune: 42: 1-4, urmată de refrenul din v. 5.

-a doua secțiune: 42:6-10, urmată de refrenul din v. 11

-a treia secțiune: 43:1-4, urmată de refrenul din v. 5.

 

Cuvinte și expresii cheie: textul conține expresii care sugerează starea de descurajare și de slăbiciune:

sete puternică (42:1-2), lacrimi (42:3), a vărsa focul inimii (42:4), mâhnire (42:5, 6, 11, 43:5), gemete (42:5, 11, 43:5), apele care trec peste suflet (42:7), întristare (42:9, 43:2), apăsare (42:9, 43:2), oase sfărâmate (42:10).

 

Observații pe marginea textului: la fel ca în cazul altor psalmi, autorul nu precizează contextul istoric exact în care se găsește. Psalmul începe cu o afirmație deosebit de puternică: este însetat după prezența lui Dumnezeu (42:1-2). În psalmul 43 se face o afirmație paralelă. Practic este exprimat același adevăr, dar în cuvinte diferite: „atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea.” (43:4) Se pare că este vorba despre o persoană care era implicată în lucrarea de la templu și, în trecut, conducea mulțimea în închinare (42:4). Acum se afla departe (42:6, 43:3) și era în imposibilitatea de a mai participa la închinare, dar tânjea după lucrul acesta. Nu doar atât, era în mijlocul vrăjmașilor care, prin prisma cuvintelor pe care le rostesc, se pare că nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Aceștia îl batjocoreau, sugerându-i că Dumnezeu l-a părăsit și l-a uitat (42:3, 42:9, 42:10, 43:1, 43:2). Întregul text este străbătut de două fire. Pe de o  parte este vorba despre întristare profundă. Psalmistul este însetat și înfometat, dar se hrănește cu lacrimi. Își dorește să fie în mijlocul poporului la închinare, dar este departe, înconjurat de vrăjmași. Își amintește strigătele de bucurie și mulțumire ale mulțimii, dar aude doar batjocurile vrăjmașilor. Pe altă parte, psalmul este străbătut de un fir al nădejdii. Psalmistul este încredințat că va fi izbăvit. Așa cum îl dorește pe Dumnezeu și nimic altceva, Dumnezeu și nimic altceva este suficient pentru a-i oferi nădejdea neclintită că totul se va termina cu bine și va fi mântuit. Precum Avraam, autorul trăiește prin credință, „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi.” (vezi Romani 4).

 

Aplicații practice:

 1. Copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de clipe de descurajare și chiar de depresie. Cartea Psalmilor stă ca o mărturie că uneori credincioșii trebuie să treacă prin văi adânci.
 2. Chiar și în această situație neagră psalmistul stă de vorbă cu Dumnezeu, împărtășindu-i nedumeririle.
 3. Psalmistul stă de vorbă însă și cu el însuși. El nu se lasă condus de impresiile și emoțiile sale, ci își strunește lumea interioară.
 4. Dumnezeu este suficient pentru orice situație în care ne-am afla. Dumnezeu însuși este suficient pentru a ne oferi o salvare și o satisfacție deplină.

Săptămâna aceasta în istoria bisericii și a lumii…

 

28 iunie 195: moare Irineu, episcopul Lionului (Franța), considerat de unii primul teolog al bisericii creștine. Acesta a avut un aport deosebit în ceea ce privește canonul, adică stabilirea cărților care alcătuiesc Sfânta Scriptură.

28 iunie 1577: se naște pictorul flamand Peter Paul Rubens. Printre cele mai cunoscute picturi se numără Ridicarea Crucii și Coborârea de pe cruce.

1 iulie 1643: se întâlnește pentru prima dată adunarea de la Westminster. Aceștia vor întocmi Mărturisirea și Catehismul de la Westminster care vor rămâne un reper pentru protestanți și pentru credința evanghelică în general.

2 iulie 1505: o furtună violentă îl surprinde pe Martin Luther, pe atunci student la drept. Acesta se roagă Sfintei Ana să îl ajute, cu promisiunea că dacă va scăpa, se va face călugăr, promisiune pe care a onorat-o peste doar două săptămâni.

2 iulie 1865: William Booth înființează ceea ce mai târziu avea să devină Armata Salvării, o lucrare printre sărmanii și necredincioșii Londrei.

(informațiile sunt preluate de pe christianitytoday.com Traducerea: Valentin Făt)


Citirea Bibliei:

28 iunie Deuteronom 33, 34 Psalmul 119:145-176 Isaia 60 Matei 8
29 iunie Iosua 1 Psalmul 120, 121, 122 Isaia 61 Matei 9
30 iunie Iosua 2 Psalmul 123, 124, 125 Isaia 62 Matei 10
1 iulie Iosua 3 Psalmul 126, 127, 128 Isaia 63 Matei 11
2 iulie Iosua 4 Psalmul 129, 130, 131 Isaia 64 Matei 12
3 iulie Iosua 5, 6:1-5 Psalmul 132, 133, 134 Isaia 65 Matei 13
4 iulie Iosua 6:6-27 Psalmul 135, 136 Isaia 66 Matei 14

Sarbatoriti:

Iacob Adrian

Liubimirescu Luminiţa

Copocean Sorin

Fomitescu Corina

Pop-Murariu Filip

Bota Vasile

Rusu Iasmina

Motescu Daniela

Ispas Stela

Oprea Dorin

 

Anunturi:

De marți, 30 iunie, se reiau întâlnirile de rugăciune, începând cu orele 17:00.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminică, 5 iulie, ne vom împărtăși la Masa Domnului.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia ONLINE:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

697 – 21.06.2020

Studiu biblic – Psalmul 40

Sinteza lecției: Dumnezeu este Unicul Salvator, prin Domnul nostru Isus Hristos, iar salvarea Sa conduce la o viață de laudă, ascultare și mărturisire.

Structura textului:

-v. 1-3a: descriu lucrarea lui Dumnezeu în viața lui David.
-v. 3b-11 descriu rezultatele acestei lucrări, după cum urmează: v. 3b-5 uimirea și mulțumirea interioară a lui David, atunci când meditează la aceste lucrări; v. 6-8 dorința de a asculta de voia lui Dumnezeu din toată inima; v. 9-11 dorința de a mărturisi public aceste lucrări.
-v. 12-17 unde, paradoxal, apare o nouă situație limită în care regele are nevoie de ajutorul și intervenția Lui Dumnezeu.

Cuvinte și expresii cheie

Pentru că este vorba despre un text poetic, temele regăsite în psalm sunt exprimate prin cuvinte și expresii vii, concrete care ne ajută să înțelegem mesajul psalmului nu doar la un nivel teoretic, ci ne ajută să îl retrăim, să simțim ceea ce David simțea. Astfel avem:

-exprimarea situației disperate: strigătele (v. 1), groapa pieirii (v. 2), fundul mocirlei (v. 2).

-exprimarea tăriei lui Dumnezeu: stâncă (v. 2), a întări pașii (v. 2) în contrast cu „inima care se moaie.” (v. 12).

-exprimarea uimirii în fața lucrării salvatoare: minunile și planurile lui Dumnezeu sunt multe, atât de multe că nu ajunge timpul ca acestea să fie povestite (v. 5).

-exprimarea dorinței de a mărturisi: să le vestesc și să le trâmbițez (v. 5), nu îmi închid buzele v. 9), vestesc (v. 5, v. 9, v. 10).

Observații asupra textului:

Primul lucru care ne atrage atenția este timpul verbal neobișnuit cu care începe psalmul: „îmi pusesem nădejdea în Domnul”, nu „mi-am pus.”  Acest timp verbal sugerează că împăratul David a trebuit să aștepte materializarea acestei salvări, că întregul proces  presupus un timp îndelungat. Unele traduceri transmit același adevăr printr-o traducere ușor diferită: „am așteptat pe Domnul cu răbdare.” Starea în care se afla psalmistul era disperată: era un om ajuns pe fundul gropii, în mocirlă care nu se mai poate ajuta, iar singura sa salvare este să strige după ajutor. Următoarele versete descriu lucrarea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o pentru a aduce salvare: „s-a aplecat, m-a scos, mi-a pus….” Întreaga lucrarea îi aparține lui Dumnezeu. El este Cel care dăruiește inclusiv cântarea de laudă: psalmistul nu oferă decât strigătele disperate. Următoarea secțiune conține închinarea plină de uimire a lui David care meditează la ceea ce Domnul a făcut pentru el. Această contemplare nu produce plictiseală, ci îi sporește uimirea. Ce ar putea să facă el în fața unei mântuiri așa de mari? Următoarele versete ne oferă răspunsul: vă trăi o viață de ascultare și va mărturisi în fața poporului bunătatea lui Dumnezeu. În mod paradoxal, David ajunge din nou într-o situația limită, deși fusese salvat și luase hotărârea să trăiască în ascultare (v. 8). Această răsturnare de situație nu poate fi explicată decât prin prisma lucrării lui Hristos care, deși împlinește desăvârșit voia Tatălui, se încarcă cu păcatele noastre, astfel că acestea devin ale lui. Dumnezeu Îl va izbăvi pe unsul Lui și din această situație, iar biruința Împăratului devine, din nou (vezi psalmul 20), și a poporului (v. 16).

 

Aplicații practice:

 1. Dincolo de David, psalmul acesta îl prezintă pe Domnul Isus Hristos. Încearcă să identifici care sunt lucrurile pe care psalmul acesta le comunică despre Hristos și lucrarea Sa.
 2. Învățăm de la David că trebuie să contemplăm cu uimire lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.
 3. Învățăm că Dumnezeu nu își dorește în primul rând jertfe costisitoare și o inimă gata să trăiască în ascultare. De ce uneori preferăm să înlocuim ascultarea cu jertfele? Ce se întâmplă când facem acest lucru?
 4. Mai învățăm și faptul că trebuie să mărturisim lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Încearcă să identifici cel puțin un motiv pentru care nu suntem gata, așa cum făcea David, „să trâmbițăm” lucrările lui Dumnezeu.

Această săptămână în istoria bisericii și a lumii…

22 iunie, 1750: Jonathan Edwards este îndepărtat din funcția de păstor, din cauza criteriilor pe care le stabilise pentru membralitatea credincioșilor în biserică.

22 iunie, 1714: moare Matthew Henry, pastor prezbiterian englez și comentator al Scripturii. Comentariile lui pe întreaga Biblie încă se tipăresc și sunt folosite pe scară largă și în ziua de azi.

22 iunie 431: se deschid lucrările celui de-al treilea conciliu ecumenic, la Efes. Scopul acestuia este condamndarea nestorianismului, o erezie care susținea că în Domnul nostru erau două persoane, nu o singură persoană cu două naturi, divină și umană, așa cum susține credința creștină adevărată.

24 iunie 1519: se naște, la Vezelay, Franța, Theodore Beza, unul dintre pilonii principali ai Refomei și succesorul lui Calvin la Geneva.

24 iunie, 64: împăratul Nero începe persecuția împotriva creștinilor.

25 iunie 1530: luteranii îi prezintă împăratului Carol al V-lea, o sinteză a credinței, cunoscută drept Mărturisirea de la Augsburg. În cea mai mare parte a fost întocmită de Philipp Melanchthon, dar nu a fost prezentată până când nu a primit aprobarea lui Luther.

25 iunie 1744: se organizează la Londra prima conferință metodistă. Aceasta conferă o structură organizațională lucrării de trezire înfăptuite de John Wesley și George Whitfield. Se stabilesc doctrina, liturghia și statutul noului cult.

25 iunie 1865: Hudson Taylor înființează Societatea de misiune chineză interioară. Membrii acesteia urmau să nu aibă salarii fixe și nici nu ni le permitea să ceară ajutor. Trebuiau să se bazeze pe Dumnezeu pentru sprijin. Ei urmau să se îmbrace și să trăiască precum chinezii, ducând Evanghelia tot mai mult spre interiorul țării.

26 iunie 1932: Francis Schaeffer participă la o întâlnire, într-o biserică prezbiteriană, unde un unitarian vorbește împotriva doctrinei biblice despre Trinitate. Edith, o tânără din audiență, ascultă cum Francis Schaeffer se ridică și demolează întreaga argumentație, aducând la rândul ei câteva argumente. Acesta este începutul relației dintre Edith și Francis care s-au căsătorit și au făcut o lucrare extraordinară pentru Împărăția lui Dumnezeu în secolul trecut.

27 iunie, 444: moare Chiril, patriarhul Alexandriei și autorul a numeroase lucrări despre persoana lui Hristos.

(Informațiile de mai sus sunt preluate de pe christianitytoday.com Traducerea: Valentin Făt)


Citirea Bibliei:

21 iunie Deuteronom 26 Psalmul 117, 118 Isaia 53 Matei 1
22 iunie Deuteronom 27, 28:1-19 Psalmul 119:1-24 Isaia 54 Matei 2
23 iunie Deuteronom 28:20-68 Psalmul 119:25-48 Isaia 55 Matei 3
24 iunie Deuteronom 29 Psalmul 119:49-72 Isaia 56 Matei 4
25 iunie Deuteronom 30 Psalmul 119:73-96 Isaia 57 Matei 5
26 iunie Deuteronom 31 Psalmul 119:97-120 Isaia 58 Matei 6
27 iunie Deuteronom 32 Psalmul 119:121-144 Isaia 59 Matei 7

Sarbatoriti:

Curuţi Thomas
Constantin Nicolae
Sîmboteanu Elena
Candreanu Costică
Roman Viorica
Şadi Gianina

Anunturi:

În timp ce îi suntem mulțumitori Domnului pentru oportunitatea de a ne întâlni din nou în clădirea bisericii, vă rugăm să țineți cont de măsurile speciale din această perioadă:

 1. Purtarea măștii care să acopere gura și nasul este obligatorie în interior.
 2. Dezinfectarea mâinilor este obligtorie la intrare.
 3. Nu vă așezați decât pe scaunele pregătite în acest sens.
 4. Ieșirea se face conform indicațiilor primite de la cei care conduc întâlnirea.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia ONLINE:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Comunicat referitor la intalnirea de duminica 21.06.2020

Dragi prieteni și membri ai bisericii noastre,

de duminică, 21 iunie, vom avea din nou privilegiul de a ne aduna pentru închinare, în clădirea bisericii.

Cu voia lui Dumnezeu, planificăm două servicii: dimineața, de la orele 10:00 și seara, de la orele 18:00.

Pentru că ne dorim să organizăm cât mai bine aceste întâlniri, vă rugăm să anunțați prezența dvs. la secretarul bisericii, Gabriel Sadagurschi. O puteți face telefonic sau prin intermediul rețelelor de socializare (Whatsapp/ Facebook Messenger). Înscrierea este necesară, întrucât există reguli stricte de distanțare, iar spațiul trebuie organizat cât mai eficient.

Vă reamintim că dezinfectarea mâinilor este obligatorie atât la intrare, cât și la ieșire. Tot obligatorie este și purtarea măștii care să acopere gura și nasul, pe parcursul întregului serviciu.

În situația în care apar modificări, acestea vor fi anunțate aici, Întrucât perioada pe care o traversăm este una dificilă, trebuie să ne orientăm din mers și să dăm dovadă de flexibilitate!

Să ne rugăm pentru un timp în care Numele lui Dumnezeu să fie onorat, iar biserica Lui să fie zidită!

Echipa pastorală și comitetul Bisericii „Betania.”

696 – 14.06.2020

Studiu biblic – Psalmul 31:1-24

 

Ideea centrală: Domnul este Singurul care nu va trăda încredea noastră, iar viața noastră este în siguranță doar atunci când o punem în mâna Lui.

Structura textului: Psalmul este format din două secțiuni. Prima secțiune: v. 1-8, iar cea de-a doua v. 9-22. Cea de-a doua secțiune repetă și detaliază ceea ce prezintă prima secțiune. Fiecare secțiune începe cu o rugăciune care imploră intervenția lui Dumnezeu, dar se încheie cu convingerea fermă că Dumnezeu va interveni și va lucra, după cum se poate vedea în versetele citate mai jos:

„Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta! Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește-te de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să îmi găsesc scăparea.” (v. 1 și 2)/ „Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare.” (v. 9)

„Nu mă vei da în mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.” (v. 8)/ „Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El. Căci Domnul păzește pe cei credincioși. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul.” (v. 23-24).

Cuvinte cheie:

Psalmul conține mai multe metafore care au menirea de a sugera protecția puternică pe care o oferă Dumnezeu. Dumnezeu este numit în mod direct „Ocrotitor” (v. 4), dar ocrotirea pe care o oferă este sugerată și prin mai multe imagini concrete: „stânca” (v. 2 și v. 3); „cetățuie” (v. 2, v. 3), „îi ascunzi la adăpostul Feței Tale” (v. 20),  „îi ocrotești în cortul Tău” (v. 20), „cetate întărită” (v. 21). Cei care se încred în Dumnezeu „nu vor fi dați de rușine” (v. 1), „nu vor rămâne de rușine” (v. 17).

Observații asupra textului:

În esență, psalmul prezintă câteva realități din viața psalmistului. Acesta se află într-o stare deznădăjduită. Aceasta esta cauzată de vrăjmașii săi. Chiar dacă nu se oferă detalii concrete, conflictul este unul cât se poate de intens, iar ura vrăjmașilor este atât de mare încât aceștia „uneltesc să ia viața” psalmistului. (v. 13). La fel ca în alți psalmi, vrăjmașii luptă nu doar prin violența fizică, dar mai ales prin violență verbală: „Să amuțească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit.” (v. 18) Din pricina acestor vorbe, el ajunge „de ocară, de mare ocară (…)” (v. 11). În timp ce vrăjmașii îl încolțesc, prietenii îl părăsesc și îl uită: „cei ce mă văd pe uliță fug de mine.” Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.” (v. 11-12). Nu doar sufletul îi este afectat de această situație, dar și limitele trupului sunt întinse la maximum: „Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare.” (v. 9). În această conjunctură dramatică, psalmistul alege să se încreadă în Domnul, deși cei din jurul său aleargă la idoli. V. 6 este unul cheie și ne arată hotărârea cea mai importantă în fața căreia a fost pus psalmistul și în fața căreia suntem puși și noi. Vom alege să ne încredem, la fel ca cei mai mulți, în idoli, în lucruri din lumea creată sau în Cel care este Dumnezeu și Creator: „Eu urăsc pe cei ce se lipes de idoli deșerți și mă încred în Domnul.” Chiar dacă ajutorul lui Dumnezeu pare să întârzie, „bunătatea pe care o păstrează El pentru cei ce se tem de El este mare.” (v. 19).

Aplicații:

 1. În timp ce oamenii cred că protecția poate fi găsită în bani, sisteme de sănătate sau de apărare, Dumnezeu este Singurul care poate să ne păstreze și care nu ne va lăsa să rămânem de rușine. Deși psalmistul încă nu a experimentat izbăvirea de sus, el vorbește despre ea ca și cum ar fi un fapt consumat, la fel cum o face și apostolul Pavel, în Romani 8.
 2. Și acest Psalm, la fel ca toți ceilați, Îl are în centru pe Hristos. El este a lui David, apoi în mod suprem al lui Hristos și al nostru prin El. Acest psalm, la fel ca psalmul 22, ne descrie agonia prin trece Hristos în timpul patimilor Sale pământești, dar și biruința Sa, primită prin puterea lui Dumnezeu. Această biruință este și a noastră prin El. Este ca un fapt consumat, după cum ne arată psalmistul aici, dar și apostolul Pavel în Romani 8 și în alte epistole.

Această săptămână în istoria bisericii și a lumii…

14 iunie 1936: moare scriitorul G. K. Chesterton. Moartea sa a fost regretată de scriitori celebri cum ar fi T. S. Elliot care i-a scris și necrologul, dar și de H. G. Wells care i-a fost prieten și partener de dezbateri. A fost declarat de Papa Pius al XI-lea „Apărător al credinței.”

15 iunie 1520: Papa Leon al X-le îl condamnă pe Luther prin bula papală „Exurge Domine,” acuzându-l, în 41 de puncte, de erezie. Luther este catalogat ca dușman al Bisericii Catolice, iar cărțile lui sunt arse la Roma.

16 iunie, 1855: se căsătoresc William și Catherine Booth, întemeietorii „Armatei Salvării.”

17 iunie, 1703: se naște John Wesley, întemeietorul metodismului, la Epworth, Anglia, fiul lui Samuel și al Susanei Wesley.

17 iunie, 1963: Curtea Supremă a Statelor Unite hotărăște că autoritățile statale nu au dreptul să ceară recitarea rugăciunii „Tatăl nostru” sau a versetelor biblice în școlile publice.

18 iunie, 1546: este condamnată Anne Askew în Anglia, pentru că a negat doctrina trans-substanțierii (credința ca pâinea și vinul pot fi transformate cu adevărat în trupul și sângele Domnului). Întrebată de acuzatorii ei: „Spui tu că preoții nu pot să facă din pâine trupul Domnului?” aceasta a răspuns: „Am citit că Dumnezeu l-a făcut pe om, dar că omul L-ar putea face pe El, niciunde.”

18 iunie 1956: moare fondatorul organizației „Navigatorii,” Dawson Trotman, în timp ce salva o persoană de la înec, la o conferință a navigatorilor. (Notă: Organizația „Navigatorilor” se ocupă cu studiul biblic. Inclusiv gihdul de studiu biblic folosit de grupele mici de la Betania provine de la această organizație.)

19 iunie 325: se anunță formularea Crezului de la Niceea, care afirma despre Domnul nostru că este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut.”

19 iunie, 1623: se naște Blaise Pascal, matematician și apologet al credinței creștine.

19 iunie, 1834: se naște Charles Haddon Spurgeon.

(Informațiile de mai sus sunt preluate de pe christianitytoday.com Traducerea: Valentin Făt)


Citirea Bibliei:

14 iunie Deuteronom 19 Psalmul 106 Isaia 46 Apocalipsa 16
15 iunie Deuteronom 20 Psalmul 107 Isaia 47 Apocalipsa 17
16 iunie Deuteronom 21 Psalmul 108, 109 Isaia 48 Apocalipsa 18
17 iunie Deuteronom 22 Psalmul 110, 111 Isaia 49 Apocalipsa 19
18 iunie Deuteronom 23 Psalmul 112, 113 Isaia 50 Apocalipsa 20
19 iunie Deuteronom 24 Psalmul 114, 115 Isaia 51 Apocalipsa 21
20 iunie Deuteronom 25 Psalmul 116 Isaia 52 Apocalipsa 22

Sarbatoriti:

Dănuţ Emanuel
Martinescu Sorina
Almăjanu Ileana
Balcu Marinela

Anunturi:

Continuăm să ne rugăm pentru adolescenții și tinerii care au examene în această perioadă.

În același timp, nu îi uităm nici pe cei care se luptă cu boala și suferința: Maria Gruescu, Aneta Ciortuz, Ștefan Bumb, Nicolae Blidar, Maria Potlog, Stela Ispas, Ecaterina Florea, Didina Mateiaș, Ica Țurcanu, Costică și Lucreția Murariu.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

695 – 7.06.2020

Studiu biblic – Psalmul 22

 

Încă de la început, observăm contrastul puternic dintre psalmul acesta și cei doi psalmi care îl precedă. Psalmul 20 începe cu rugăciunea „Să te asculte Domnul în ziua necazului.” (v. 1) și se încheie cu convingerea fermă că Dumnezeu va asculta și va lucra: „Știu de acum că Domnul scapă pe Unsul Său și-i va răspunde din ceruri, din locașul Lui cel sfânt.” (v. 6). Mai mult, chiar dacă împăratul trebuie să pornească lupta împotriva vrăjmașilor, el este înconjurat de poporul care îl iubește și se roagă pentru salvarea lui: „Scapă Doamne pe Împăratul și ascultă-ne când te chemăm.” (v. 9) Psalmul 21 este o continuare logică a psalmului care îl precedă. Dacă acolo se cerea biruință și ocrotire, acestea au devenit deja o realitate, iar David sărbătorește bunătatea Domnului: „Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i-o dai tu. Și cum îl umple de veselie ajutorul Tău! I-ai dat tot ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele.” Psamul 22 începe însă pe o notă total diferită. Încercarea și suferința în care împăratul David se află aici sunt extreme. Nu doar atât, dar el este părăsit de toți cei dragi și este înconjurat doar de vrăjmași. Ceea ce este cel mai grav este faptul că împăratul simte că Dumnezeu Însuși l-a părăsit: „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit?” (v.1) În Psalmul 21:1b: „Ajutorul Domnului îl umplea de veselie pe împărat.” În psalmul 22, „Dumnezeu se depărtează fără să ajute.” (v. 1b). Să ne apropiem mai întâi și să analizăm textul psalmului.

I. Analiza textului

 1. Secțiunea 1: începe în v.1 și continuă până la v. 21.

Psalmul nu este încadrat într-un context istoric bine definit, dar suferința și încercarea prin care trece împăratul David sunt extreme. Ce face ca suferința să fie atât de intensă?

Mai întâi, se pare că este vorba despre suferință fizică: „Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înlăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii: m-ai adus în țărâna morți. (…) mi-au străpuns mânile și picioarele: toate oasele aș putea să mi le număr.” (v. 14-15, 16c, 17a).

Mergând mai departe, este vorba despre răutatea oamenilor, a vrăjmașilor care îl înconjoară. În jurul lui nu se află absolut nimeni binevoitor, care ar putea întinde o mână de ajutor: „nimeni nu-mi vine-n ajutor.” (v. 11b) Oamenii care îl înconjoară sunt violenți și sunt descriși prin imaginile unor animale agresive: „O mulțime de tauri sunt împrejurul meu (…) ca un leu care sfâșie și răcnește (…) niște câini mă înconjoară (…) ghiarele câinilor.” (v. 12, 13, 16, 20b). Situația este extrem de grea nu doar din pricina faptului că acești vrăjmași îl fac să sufere fizic, dar, mai ales, din pricina ocărilor, a batjocurilor pe care le aruncă. Paradoxal, poporul care mai devreme se ruga pentru biruința împăratului, acum îl insultă: „am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor .” (v. 6b). Partea cea mai dureroasă este că aceștia interpretează situația de față ca pe o dovadă concludentă că, deși împăratul susținea care are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, situația de față dovedește contrariul: Dumnezeu l-a părăsit și îl pedepsește: „Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească fiindcă-l iubește.” (v. 7, 8)

Un ultim aspect care face ca suferința să fie intensă este senzația împăratului că, într-adevăr, Dumnezeu l-a părăsit. Prezența Lui nu este simțită, iar strigătele sale par să nu găsească niciun ecou. Situația nu are sens pentru împăratul David care își amintește de caracterul sfânt al lui Dumnezeu, de prezența Lui în mijlocul poporului, dar și de atâtea izbăviri pe care Dumnezeu le-a oferit în trecut.

În ciuda situației ce pare fără ieșire, împăratul strigă totuși către Domnul, nădăjduind că, într-un fel sau altul va fi scăpat: „Dar tu Doamne, nu Te depărta, Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu! Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghiarele câinilor! Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului.” (v.19-21)

Această primă secțiune generează o serie de întrebări: De ce trebuie împăratul să treacă pe aici? Nu fusese David uns ca împărat la porunca Domnului? Nu făcuse Dumnezeu un legământ special cu El? Aceste întrebări își găsesc răspunsul în cea de-a doua secțiune.

2. Secțiunea 2 începe în v. 22 și continuă până la finalul psalmului, v. 31.

Oricât de adâncă a fost încercarea descrisă în prima secțiune, împăratul a fost izbăvit, astfel că el reiterează credincioșia lui Dumnezeu care îl ascultă pe cel nenorocit și răspunde (v. 24). Ceea ce trebuie remarcat însă este că David nu mai se află în mijlocul vrăjmașilor care îl urăsc, precum în prima secțiune, ci în adunare, în mijlocul poporului. Acolo el proclamă puterea lui Dumnezeu celor pe care nu îi numește supușii, ci frații săi: „Voi vesti Numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării (…) În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele.” (v. 22, 25).

Optimismul acestei secțiuni, pare să fie nelimitat, în contrast cu prima secțiune. Nu doar poporul lui Israel este inclus, ci „Toate neamurile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul, toate familiile pământului se vor închina înaintea Ta.” (v. 27). Această stare nu ține doar de o generație, ci „dreptatea lui Dumnezeu va fi vestită poporului care se va naște.” (v. 31).

Considerații finale:

 1. Psalmul acesta nu își găsește semnificația completă în viața împăratului David, ci în viața Aceluia care este Fiul lui David, dar și Domnul lui și Domnul nostru: Isus Hristos. Prima secțiune descrie cu mare fidelitate suferința Domnului nostru la cruce. Suntem uimiți inclusiv de detaliile fizice care se potrivesc atât de bine. Psalmul anticipează însă toate celelalte elemente: ocara și strigătul Domnului nostru. Dumnezeu îngăduie ca Împăratul Său să treacă prin cele mai cumplite chinuri, dar mai apoi îl izbăvește, iar lucrarea Sa este vestită în toată lumea, tuturor generațiilor.
 2. Psalmul ne reamintește că ceea ce a fost valabil în viața lui David și, suprem, în viața lui Hristos, este adevărat și pentru noi: suferința precede gloria. Drumul spre slavă este drumul crucii, iar experiența este uneori cumplită. Nu suntem chemați să ne identificăm cu Domnul nostru doar în mijlocul adunării care Îl laudă, dar și în mijlocul ocărilor.
 3. O ultimă scurtă aplicație: Dumnezeu este și rămâne întotdeauna aproape!

Această săptămână în istoria bisericii și a lumii…

Pe 7 iunie, 1891, Charles H. Spurgeon își predica ultimul mesaj la Metropolitan Tabernacle, Londra. De-a lungul lucrării sale de predicator, audiența medie în fața căreia predica a fost de 6000 de persoane.

Pe 8 iunie, 1794, revoluționarii francezi caută să înlocuiască creștinismul cu o religie deistă la bază căreia se află triada „Libertate, Egalitate, Fraternitate.” Aceștia au redenumit bisericile drept „Temple ale rațiunii” și au anunțat un nou calendar de 10 zile, cu sărbători care comemorau evenimente din cadrul Revoluției Franceze. În timpul acestei „domnii a terorii,” 1400 de oameni și-au pierdut capetele. Napoleon a recunoscut din nou biserica, în 1804, după care l-a arestat pe Papa Pius al VII-lea.

Pe 9 iunie, 68, Nero Claudius, cezarul la care apostolul Pavel a apelat pentru judecată (vezi Fapte 25:10) și care a ordonat prima persecuție a creștinilor, se sinucide.

Pe 9 iunie, 1834, moare William Carey, adeseori numit „părintele misiunii protestante moderne.” Acesta a petrecut 41 de ani în India, fără niciun fel de concediu. Lucrarea lui misionară a dus la convertirea a doar 700 de persoane, dar pe lângă aceasta a pus bazele unei fundații pentru traducerea Bibliei, educație și reformă socială. Carey  a fost o inspirație pentru vasta mișcare misionară din secolul 19, în mod deosebit prin strigătul său: „Așteptați lucruri mari; încercați lucruri mari.”

Pe 11 iunie, 1850, se naște lângă New York David C. Cook, un pionier al publicării materialelor pentru școala duminicală. La moartea sa, în 1927, compania pe care o fondase publica cele mai multe materiale pentru școala duminicală din întreaga lume.

Pe 12 iunie, 1744, este ordinat David Brainerd, ca misionar pentru indienii din New England, de către Biserica Prezbiteriană. În următorii trei ani, acesta s-a bucurat de succes în demersurile lui misionare, dar a murit de tuberculoză la vârsta de doar 29 de ani.

Pe 13 iunie, 1525, se căsătorește reformatorul german, Martin Luther cu Katherine von Bora, cu 16 ani mai tânără decât el. Aceasta, alături de alte călugărițe, fuseseră „furate” din mănăstirea lor cu 2 ani mai devreme, în butoaie goale de hering. La acea vreme mulți au perceput această căsătorie ca fiind scandaloasă. A durat 21 de ani și a fost una fericită.

(Informațiile de mai sus sunt preluate de pe christianitytoday.com Traducerea: Valentin Făt)


Citirea Bibliei:

7 iunie Deuteronom 11 Psalmul 95, 96 Isaia 39 Apocalipsa 9
8 iunie Deuteronom 12 Psalmul 97, 98 Isaia 40 Apocalipsa 10
9 iunie Deuteronom 13, 14 Psalmul 99, 100, 101 Isaia 41 Apocalipsa 11
10 iunie Deuteronom 15 Psalmul 102 Isaia 42 Apocalipsa 12
11 iunie Deuteronom 16 Psalmul 103 Isaia 43 Apocalipsa 13
12 iunie Deuteronom 17 Psalmul 104 Isaia 44 Apocalipsa 14
13 iunie Deuteronom 18 Psalmul 105 Isaia 45 Apocalipsa 15

Sarbatoriti:

Costache Elena
Murariu Gica
Murariu Emanuela
Lupuţ Bianca
Bordeianu Elena Adriana
Hriţcu Ionatan

Anunturi:

Să ne rugăm pentru adolescenții și tinerii noștri care în perioada următoare au de dat examene: Sara Secară, Doroteea Pop, David Budai, David Rusu, Clara Dunca-capacitate, Sami Nica-bacalaureat, Sara Nica și Claudia Catana-sesiune.

Reamintim datele bancare ale bisericii noastre, celor care doresc să își trimită dărnicia în această perioadă, în care lucrul acesta nu poate fi făcut prin prezența fizică la biserică:

Date bancare:
Beneficiar: Biserica Baptista Betania
CUI: 5189254 (daca se cere CUI-ul beneficiarului)
Cont IBAN: RO68BRDE360SV76107493600

 

Pace celor ce vin,
Bucurie celor ce rămân,
Binecuvântare celor ce pleacă!

Plan citire Biblie – IUNIE 2020

Pentru luna iunie va propunem urmatorul program de citire a Bibliei:

Dimineata

 

Seara

Cartea

Capitol Cartea Capitol Data Cartea Capitol Cartea

Capitol

Deuteronom 5 Psalmi 88

1

Isaia 33 Apocalipsa 3
Deuteronom 6 Psalmi 89

2

Isaia 34 Apocalipsa 4
Deuteronom 7 Psalmi 90

3

Isaia 35 Apocalipsa 5
Deuteronom 8 Psalmi 91

4

Isaia 36 Apocalipsa 6
Deuteronom 9 Psalmi 92 , 93

5

Isaia 37 Apocalipsa 7
Deuteronom 10 Psalmi 94

6

Isaia 38 Apocalipsa 8
Deuteronom 11 Psalmi 95 , 96

7

Isaia 39 Apocalipsa 9
Deuteronom 12 Psalmi 97 , 98

8

Isaia 40 Apocalipsa 10
Deuteronom 13 , 14 Psalmi 99 , 100 , 101

9

Isaia 41 Apocalipsa 11
Deuteronom 15 Psalmi 102

10

Isaia 42 Apocalipsa 12
Deuteronom 16 Psalmi 103

11

Isaia 43 Apocalipsa 13
Deuteronom 17 Psalmi 104

12

Isaia 44 Apocalipsa 14
Deuteronom 18 Psalmi 105

13

Isaia 45 Apocalipsa 15
Deuteronom 19 Psalmi 106

14

Isaia 46 Apocalipsa 16
Deuteronom 20 Psalmi 107

15

Isaia 47 Apocalipsa 17
Deuteronom 21 Psalmi 108 , 109

16

Isaia 48 Apocalipsa 18
Deuteronom 22 Psalmi 110 , 111

17

Isaia 49 Apocalipsa 19
Deuteronom 23 Psalmi 112 , 113

18

Isaia 50 Apocalipsa 20
Deuteronom 24 Psalmi 114 , 115

19

Isaia 51 Apocalipsa 21
Deuteronom 25 Psalmi 116

20

Isaia 52 Apocalipsa 22
Deuteronom 26 Psalmi 117 , 118

21

Isaia 53 Matei 1
Deuteronom 27 , 28:1-19 Psalmi 119:1-24

22

Isaia 54 Matei 2
Deuteronom 28:20-68 Psalmi 119:25-48

23

Isaia 55 Matei 3
Deuteronom 29 Psalmi 119:49-72

24

Isaia 56 Matei 4
Deuteronom 30 Psalmi 119:73-96

25

Isaia 57 Matei 5
Deuteronom 31 Psalmi 119:97-120

26

Isaia 58 Matei 6
Deuteronom 32 Psalmi 119:121-144

27

Isaia 59 Matei 7
Deuteronom 33 , 34 Psalmi 119:145-176

28

Isaia 60 Matei 8
Iosua 1 Psalmi 120,121,122

29

Isaia 61 Matei 9
Iosua 2 Psalmi 123 , 124 , 125

30

Isaia 62 Matei 10